Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Kronika 1999 | Kronika 1998 | Kronika 1997
Biłgorajskie Centrum Kultury
Kronika - 1999

Rok 1999 został zainagurowany koncertem na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Koncert odbył się dnia 10.01.1999r. W ramach koncertu wystąpiły zespoły rokowe, zespoły wokalno-taneczne, wokalno-muzyczne i muzyczne Biłgorajskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Zebrano 1615 zł. Powyższa kwota została przekazana na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17.01.1999
w sali widowiskowej BDK odbył się koncert Kolęd i Pastorałek. Teatr Poezji i Piosenki rozpoczął od austriackiej wersji jednej z najpiękniejszych kolęd - "Cicha noc." Wystąpili także : Chór parafii Św. Jerzego, Chór Męski "Echo", Orkiestra Dęta BDK. W finale koncertu słuchaliśmy : "Gdy się Chrystus rodzi" i "Triumfy Króla Nibieskiego" w wykonaniu połączonych chórów i orkiestry. Koncert przyniósł wiele wspaniałych odczuć licznie przbyłej do BDK publiczności.

24.01.1999
w sali widowiskowek BDK , jak co roku dokonano podsumowania osiągnięć w dzidzinie Kultury, sportu i turystyki. Burmistrz Miasta - Stefan Oleszczak wręczył wyróżnionym pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Obok zawodników i artystów Burmistrz wyróżnił także bardzo dużą grupę działaczy kultury sportu i turystyki.
W części artystycznej wystąpiły zespoły z MDK, a karatecy zademonstrowali walki wschodnie.

07.03.1999
w Biłgorajskim Domu Kultury odbyły się IV już Wybory Miss Ziemi Biłgorajskiej'99. Publiczność biłgorajska wypełniła salę widowiskową do ostatniego, dostawianego miejsca.
Do konkursu na najpiękniejszą biłgorajską pannę przystąpiło 12 dziewcząt, wysokich i szczupłych. Pierwsza prezentacja miała wywołać oczarowanie dziewczęcą urodą i sukniami. Druga przerodziła się w mikro rewię mody wiosenno-letniej wymyślonej w zamojskiej "Delii". Trzecia prezentacja to taniec w strojach orientalnych i wreszcie czwarta odsłona - kandydatki w strojach kąpielowych.
Oprócz urody kandydatek ocenianio także inne umiejętności i wskażnik intelektu.
Tytuł Miss Ziemi Biłgorajskiej '99 otrzymała Monika Chmiel. Monice przyznano również tytył Miss Publiczności.
I Wicemiss została Agnieszka Sprysak, a II Wicemiss - Izabela Hula.
27.03.1999
w Międzynarodowym Dniu Teatru, w BDK odbył się Powiatowy Turniej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Program konkursu obejmował recytację w kategorii "wywiedzine ze słowa", poezję śpiewaną i Teatr Jednego Aktora. W turnieju wzięło udział 30 recytatorów, w większości uczniów biłgorajskich szkół średnich. W repertuarze dominiowały wiersze lub kompozycje tekstów J. Słowackiego. W ten sposób organiozatorzy konkursu i recytatorzy uświetnili rok poety.
Konkurs recytatorski z każdym rokiem bardziej wzbudza zainteresowanie młodzieży i dorosłych , daje szerokie możliwości zaprezentowanie swoich umiejętności recytatorskich w polskiej i obcej literaturze, a przede wszystkim doznania wielu ciekwaych wrażeń i emocji.

01.05.1999
1 MAJA - Święto Pracy Teatralnej, czyli przegląd grup teatralnych.
Święto Pracy Teatralnej w tym roku po raz pierwszy obchodzone było jako Swięto powiatowe, gdyż w imprezie uczestniczyły zespoły z terenu biłgorajskiego.
W ramach przeglądu wystąpili :

 • Sezamki - Szkoła Podst. W Goraju
 • Kółko teatralne Szkoły Podst. Nr 2
 • Urwisy - MGOK Frampol
 • Małe Formy Teatralne - Szkoła Podst. W Soli
 • Szkoła Podst. W Bidaczowie
03.05.1999
Święto Konstytucji 3 Maja i Królowej Polski.
Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od szy św. W kościele WNMP. W czasie Mszy św. śpiewał Chór Męski "Echo". Po Mszy Sw. w takt marszów granych przez Orkiestrę Dętą BDK wszyscy przemaszerowali na Pl. Wolności, gdzie po przemówieniu okolicznościowym przewodniczącego Rady Miasta M. Tujaka, złożono pod Pomnikiem Wdzięczności wiązanki kwiatów.
W BDK wystąpiły zespoły artystyczne BDK, Orkiestra Dęta, Chór Echo, Teatr Poezji i Piosenki i ZTL "Tanew".
18-20.06.1999
IV Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych.
W Ogólnopolskim Festiwalu wystąpiły między innymi :
 • Kapela Podwórkowa "Karbon" z Łęcznej
 • Kapela Podwórkowa "Fidelis" z Przemyśla
 • Biłgorajska Kapela Uliczno-Podwórkowa "Wygibusy"
 • Gorajska Kapela Podwórkowa "QŃ"
 • Hrubieszowska Kapela Podwórkowa "Sutki"
 • "TAAKA PAKA" - Kapela Podwórkowa z Parczewa
 • "Rzemyki" - Kapela Pdwórkowa z Józefowa
 • Kapela Podwórkowa "Wujka Jaśka" z Andrychowa

"Rzemyki" - kapela podwórkowa z Józefowa

"Taaka Paka" - kapela podwórkowa z Parczewa

Kapela podwórkowa "Wujka Jaśka" z Andrychowa

Biłgorajska kapela uliczno-podwórkowa "Wygibusy"

Hrubieszowska kapela podwórkowa "Sutki"

Gorajska kapela podwórkowa "Qń"

Kapela podwórkowa
"Karbon" z Łęcznej"

Kapela podwórkowa "Fidelis" z Przemyśla

Jury
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: