Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
Biłgorajskie Forum Oświatowe
13 stycznia br. w sali widowiskowej BDK miało miejsce Biłgorajskie Forum Oświatowe, zorganizowane z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność", oraz Zarząd Miasta w Biłgoraju. Gościem Forum był Kurator Oświaty w Lublinie - Lech Sprawka. W forum uczestniczyli nauczyciele, samorządowcy i inne osoby związane z oświatą.

Otwarcia forum i powitania gości dokonał przewodniczący KMPO NSZZ "Solidarność" Andrzej Antolak.

Na wstępie kurator L. Sprawka dokonał dekoracji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej Pani Barbary Cios za całokształt pracy nauczycielskiej.

W swoim wystąpieniu kurator dokonał krótkiej oceny sytuacji w oświacie w roku ubiegłym i omówił różnego rodzaju problemy związane z aktualną realizacją reformy oświatowej.

Kurator podkreślił duży zakres autonomii szkół w dziedzinie wychowania dydaktycznego i ogólnego, mówił o nowym systemie oceny wiedzy uczniów i konieczności nawiązywania bliższej współpracy z rodzicami w zakresie wychowania, finansowaniu oświaty, warunkach i zależności wynagradzania nauczycieli, redukcji kadry nauczycielskiej związanej z postępującym niżem demograficznym . Występujący w dyskusji wójtowie gmin Biszcza i Aleksandrów poruszyli problemy finansowania oświaty, pytając też wprost - czy będą dodatkowe środki finansowe na złagodzenie okresu przejściowego. Poruszono też sprawy dopracowania podziału środków inwestycyjnych, wyposażenia szkół w pomoce naukowe. Było istotne pytanie ze strony nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Biłgoraju o przyszłość tej szkoły, którą przewiduje się do likwidacji i odprawy dla nauczycieli.
Na pytania odpowiadał kurator i burmistrz Stefan Oleszczak.
W podsumowaniu, kurator stwierdził, że skala zaniedbań w szkolnictwie na terenie woj. lubelskiego jest ogromna, a brak odpowiednich funduszy uniemożliwia szybkie uporanie się z tym problemem w najbliższej przyszłości.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: