Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
Fundusz funkcjonuje !
6 grudnia ubr.w budynku Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się wręczenie pierwszych grantów laureatom pierwszego konkursu graniowego Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Konkurs rozstrzygnięty został 5 listopada 1999. Projekty oceniała komisja grantowa pod względem ich wartości merytorycznej, unikalności, zasięgu oraz zaangażowania społecznego w ich realizację jak też wkładu własnego autorów.

Przyznano 10 grantów na łączną kwotę 17 000 zł.

Szerzej o działalności fundacji napiszemy w następnym numerze BGS "TANEW".

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: