Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
Służyć przykładem
Kilka dni temu miałam możliwość przeczytać wypowiedź jednego z Radnych Miasta Biłgoraja, która zawierała szereg instytucjonalnych rozwiązań, mających na celu poprawę złej, jego zdaniem, sytuacji młodzieży.

Wspomniany tekst jest głównym powodem, dla którego zdecydowałam się napisać. Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, iż wielu młodych ludzi spędza swój wolny i nie tylko wolny czas przy alkoholu.

Tego faktu nie wolno lekceważyć, lecz należy poznać jego przyczyny i podjąć kroki, by temu złu zaradzić. Pijaństwo i agresja wśród młodzieży ma wiele przyczyn, ale jedną główną. Jest nią zły przykład i brak moralnych autorytetów wśród dorosłych, w szczególności brak poparcia w rodzinie.

Tam gdzie rozpada się rodzina, gdzie piją rodzice, gdzie brak czasu na spotkania i rozmowy z dziećmi, należy spodziewać się dramatu wszelkich uzależnień u dzieci i młodzieży.

W przeczytanej przeze mnie wypowiedzi radnego, była mowa także o roli, jaką mogą i powinny odgrywać placówki upowszechnienia kultury, w kształtowaniu postaw młodego człowieka.

Ta rola jest rzeczywiście wielka, lecz należy pamiętać, że wszystkie instytucje, począwszy od szkoły na specjalistycznych placówkach kultury kończąc, mają za zadanie jedynie wspomagać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka.

Bardzo trudno zachęcić młodych do korzystania z dóbr kultury, jeżeli nawyku chodzenia do kina czy teatru nie wyniosą z rodzinnego domu. Nasz Wielki Rodak Jan Paweł II powiedział, że dzisiejszy świat nie potrzebuje "nauczycieli", ale świadków.

Tych świadków potrzebuje szczególnie młodzież, bo nikt jak młody człowiek nie jest tak wyczulony na wszelki fałsz. Ten kto jest wierny wyznawanym przez siebie zasadom, a tylko poucza innych nie pomoże młodym, by stali się lepsi. Dlatego apeluję do dorosłych:

Stańmy się dobrymi świadkami dla dzieci i młodzieży,

Poznawajmy i obdarzajmy młodych tym, co rzeczywiście dla nich dobre.

Agnieszka Blicharz

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: