Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
Rok 1999 w aktach USC
Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju, w swoich aktach na dzień 31 grudnia 1999 r zarejestrował:

Liczba mieszkańców Biłgoraja wynosi 26 593 osoby (w roku 1998 - 26 379), w tym 12 732 mężczyzn (12 656) i 13 861 kobiet (13 723). W ciągu roku urodziło się 806 dzieci (680), w tym w mieście 186 (148). Najczęściej nadawano im imiona - Katarzyna, Magdalena, Patrycja, Aleksandra, Karolina, Natalia, Paweł, Łukasz, Dawid, Damian, Patryk, Jakub.

Zawarto 251 małżeństw ( 223), w tym w mieście 177(162). Nie było tzw. małżeństw międzynarodowych.

Ze smutnej statystyki wynika, że nastąpiło 457 zgonów (484), w tym w mieście 129 (135).

Jubileusze 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 36 par małżeńskich. Dostojnym jubilatom składamy najlepsze życzenia.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: