Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/2000
"Z Janem Pawłem II w XXI wiek"
Tak nazwano spotkanie, które odbyło się 21 grudnia 1999r. w SP Nr 1 w Biłgoraju, z pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwer-sytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Marianem Ruseckim. Spotkanie zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Biłgoraju i Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Etos" w Lublinie. Tematem spotkania były zagadnienia wynikające z Listu Apostolskiego Jana Pawła II -"Tertio Millenio adveniente".

W spotkaniu uczestniczyli działacze obu stowarzyszeń, samorządowcy, nauczyciele, inteligencja i młodzież. W imieniu organizatorów i gospodarzy , gości powitał dyrektor szkoły Marian Kurzyna. Wykład ks. prof. M. Ruseckiego stanowił obszerne ujęcie tematu wynikającego z listu apostolskiego papieża, poczynając od początków chrześcijaństwa do współcześnie pojmowanej roli Kościoła w przemianie świata. Wiele aspektów teologicznych, moralnych, sytuacji Kościoła i trudności, jakie napotykał w różnych okresach dziejów, a także błędach, jakie w Kościele popełniono, gdy doszło do rozbicia chrześcijaństwa, inkwizycji, nietolerancji, aż do określenia współczesnej roli Kościoła, jego odnowy, w Roku Jubileuszowym 2000 lat chrześcijaństwa, szczególne wskazania obowiązków dla każdego chrześcijanina, pojęcia wzoru jakim był Jezus Chrystus, postawy chrześcijanina, którego wiara w dzisiejszych czasach bywa zagrożona odejściem od prawdy w czym mają swój udział niektóre środki masowego przekazu, skłaniające się ku relatywizmowi - o tym wszystkim, mówił ks. prof., bardzo szczerze i przekonywująco, nawiązując też do homilii wygłaszanych przez Jana Pawła II w czasie ostatniej wizyty w kraju.

W dyskusji poruszono wiele tematów związanych z wykładem, a między innymi mówiono o funkcjonowaniu systemów i poglądów filozoficznych i społecznych, o roli postmodernizmu, demokracji, pragmatyzmu, niekonsekwencji religijnej w życiu publicznym, roli papieża w utrzymaniu chrześcijaństwa, roli chrześcijaństwa w świecie. Poruszono też kilka problemów oświatowych i wychowawczych.

Na zakończenie spotkania, ks. prof. M. Ruseckiemu, podziękował za wykład Pan J. Król, a gospodarze spotkania wręczyli bukiet kwiatów dołączając życzenia świąteczne i noworoczne.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: