Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/2000
W trosce o najzdolniejszą młodzież
5 października 2000r. na drodze konkursu Biłgorajski Fundusz Stypendialny wyłonił czworo stypendystów, tj. najzdolniejszych uczniów i studentów.

W czasach, kiedy wykształcenie staje się najlepszą inwestycją, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej postanowiła wyjść młodzieży naprzeciw i utworzyła Biłgorajski Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowa pomoc w kształceniu szczególnie uzdolnionej oraz słabo sytuowanej materialnie młodzieży zamieszkującej na stałe na terenie powiatu biłgorajskiego oraz gminy Zwierzyniec. Pomoc skierowana jest do uczniów szkół średnich i do studentów dziennych(dyplomowych lub licencjackich).

Przyznano: 3 stypendia dla studentów dziennych lub uczniów szkół średnich bez określenia kierunku kształcenia - jedna dla studenta germanistyki ufundowane przez firmę Sektkeklerei Schloss Wachenheim - jedno dla studenta informatyki ufundowane przez firmę Ambra S.A. Komisja, rozpatrując wnioski osób ubiegających się o stypendium, brała pod uwagę wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie co najmniej 5,4 dla uczniów i absolwentów szkół średnich oraz średnia ocen semestralnych co najmniej 4,5 dla studentów), szczególne inne osiągnięcia oraz sytuację materialną. Ogółem na konkurs wpłynęło 13 wniosków w tym 9 od studentów szkół wyższych i 4 od uczniów szkół średnich.

Na rok akademicki i szkolny 2000/2001 stypendia Biłgorajskiego Fundusz Stypendialnego przyznano:

  • Annie Kurzyńskiej - studentce III roku germanistyki UMCS
  • Jolancie Patro - studentce IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ
  • Pawłowi Zaniowi - studentowi I roku kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS
  • Tomaszowi Miarowskiemu -uczniowi V klasy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Nie przyznano stypendium dla studenta informatyki, ponieważ jedyny kandydat nie spełniał kryteriów regulaminowych. Konkurs o to stypendium będzie rozpisany ponownie.

Stypendium przyznawane jest na jeden rok akademicki lub szkolny w kwocie 300zł miesięcznie dla studentów i 200zł dla uczniów.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 30 października 2000r. w siedzibie Fundacji Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej.

Anna Krakowska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: