Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/2000
Przejazdem w Biłgoraju
17 października br, na trasie wizyty grupy zagranicznych gości z Ukrainy, Rosji i Mołdawii byt Biłgoraj, jako drugie miasto po Warszawie jakie poznali. Grupa składała się z przedstawicieli samorządów, organizacji społecznych, dziennikarzy i przedsiębiorców. Celem wizyty było głównie - zapoznanie się z osiągnięciami demokracji lokalnej, metodami i praktykami pobudzania aktywności w życiu społecznym obywateli.

Goście złożyli wizytę w Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie zapoznali się z działalnością tej agencji, działalnością Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Towarzystwa Gospodarczego.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta, gdzie goście spotkali się z burmistrzem Stefanem Oleszczakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławom Tujakiem. Przedstawiciele naszego samorządu poinformowali gości o działalności Rady Miejskiej, urzędu miasta, o samym mieście i kierunkach jego rozwoju.

Goście w czasie spotkania zadali wiele pytań i interesowali się; gospodarowaniem budżetem miasta szczególnie przychodami, potrzebami miasta, podziałem na osiedla, funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, oczyszczaniem miasta i postępowaniem z odpadami, prasy i telewizji kablowej i działalnością organizacji pozarządowych i młodzieżowych.

Na zakończenie spotkania goście przekazali naszym władzom upominki.

Organizator spotkania Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych, współpracujący z innymi organizacjami, w tym biłgorajskimi, dalszą drogę wyznaczył gościom do Kielc, Lidzbarka Warmińskiego, Nidzicy, Olsztyna i Warszawy, gdzie mogli się zapoznać z funkcjonowaniem Centrum Organizacji Pozarządowych.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: