Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/2000
Społecznicy z samorządem
6 listopada br w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej spotkali się przedstawiciele samorządu lokalnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych dla omówienia możliwości współpracy.

W spotkaniu uczestniczył Pan Tomasz Schimanek reprezentujący Akademię Rozwoju Filantropii z Warszawy, który mówił o roli organizacji pozarządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego , zaspakajaniu potrzeb społecznych i historii rozwoju organizacji pozarządowych. W dyskusji zastanawiano się nad formami współpracy organizacji pozarządowych z samorządami gmin miast i powiatu. Wiele miejsca poświęcono rosnącym ciągle potrzebom wsparcia różnych organizacji w ich społecznym działaniu, szczególnie w działalności charytatywnej i sposobami pomocy ze strony samorządów.

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych przekształciło się w nieformalne forum , które postanowiło opracować projekt uchwały dla samorządów określający formy i treść współpracy oraz dążyć do wydania specjalnego i tak bardzo potrzebnego informatora, dla organizacji pozarządowych.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: