Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1995
Miasto się broni
27 października w sali widowiskowej BDK podłożono ładunek wybuchowy. Nieznany szantażysta zażądał okupu grożąc zdetonowaniem ładunku wybuchowego. W tym czasie sala jest pełna dzieci, trwa seans filmowy...

Na szczęście to tylko jedno z zadań ćwiczebnych Obrony Cywilnej miasta, które odbyły się rzeczywiście 27 października br. Już od 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta stawili się uczestnicy ćwiczeń i zaproszeni goście jako obserwatorzy. A więc płk. Andrzej Stasiak szef Wojewódzkiego Inspektoratu OC, Robert Wójcik - kierownik Pogotowia Ratunkowego w Biłgoraju, Jan Łagożny - zastępca komendanta Rejonowej Komendy Policji w Biłgoraju, Marian Tokarski - kierownik Urzędu Rejonowego w Biłgoraju, Mieczysław Kanty - komendant Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju l inni członkowie służb. Przybyli też dyrektorzy zakładów pracy oraz inspektorzy OC w zakładach pracy, przedstawiciele Rady Miejskiej i przede wszystkim Zespół Kierowania Obroną Cywilną miasta na czele z burmistrzem Stefanem Oleszczakiem. Burmistrz występujący tym razem jako szef Obrony Cywilnej Miasta Biłgoraja powitał wszystkich przybyłych, krótko objaśniając cel zebrania.

Przed rozpoczęciem części teoretycznej ćwiczeń głos zabrał płk. A.Stasiak. Omówił sytuację organizacyjną Obrony Cywilnej województwa. Zamojskie dysponuje "armią" 8,5 tyś. członków OC wyszkolonych w 18 specjalnościach.

Do wykorzystania Jest 15 000 masek p.gazowych, 1200 przyrządów do rozpoznawania skażeń, 6000 urządzeń rozpoznawczych O.C. 5000 mundurów OC z międzynarodowym oznakowaniem rozpoznawczym OC oraz podręczny sprzęt. Ogólne zadania OC to:

rozpoznanie zagrożeń, ostrzeganie l alarmowanie, niesienie pomocy w pierwszej kolejności ludziom, ewakuacja ze strefy zagrożenia. Ćwiczenia odbywa się w celu doskonalenia udzielania pomocy ludziom, sprawdzeniu działania służb Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Gospodarki Komunalnej w przypadku zagrożenia w okresie pokoju.

Burmistrz Stefan Oleszczak omówił zagrożenia związane z miastem, wynikające z posiadania materiałów niebezpiecznych i palnych, przebiegających tędy szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych i zgromadzeń ludności w lokalach publicznych w sytuacjach powstania pożarów l innych niebezpieczeństw.

Temat ćwiczeń to: "Działanie organów kierowania OC miasta oraz wydzielonych formacji OC podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej l prowadzenie akcji ratunkowej w przypadku wybuchu gazu propan-butan".

Ćwiczenia obejmowały trzy epizody.

I. Działanie ratownicze w warunkach zagrożenia spowodowanego podłożeniem materiału wybuchowego w BDK w sali widowiskowej w czasie seansu filmowego oraz w warunkach działania szantażysty.

II. Działania ratownicze po wybuchu zbiorników gazu propan-butan na terenie PGKiM w Biłgoraju.

III. Działania ratowniczo-operacyjne w warunkach zagrożenia spowodowanego podłożeniem ładunku wybuchowego na dworcu PPKS w Biłgoraju

Ćwiczenia odbywały się w części teoretycznej w sali Konferencyjnej UM i w terenie, gdzie obserwowaliśmy praktyczny pokaz działania wydzielonych sił OC oraz jednostek ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji) na terenie PGKiM.

Stymulacja zagrożenia w pokazie praktycznym była w miarę możliwości zbliżona do sytuacji rzeczywistej. Były więc wybuchy, dużo dymu, gruz, "ranni" samochody, maszyny, pośpiech ratowników i obok grono obserwatorów l kierujących ćwiczeniami.

Po zakończeniu trzeciego epizodu w bazie PPKS dokonane zostało podsumowanie ćwiczeń i ocena działania poszczególnych służb: tu bardzo cenne uwagi wniósł płk. A. Stasiak. Cel ćwiczeń został osiągnięty a ocenić go można ogólnie jako doskonalenie kierowania oraz koordynacji i zgrywania działań poszczególnych służb OC.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Zespół Kierowania OC miasta - 9 osób, pluton likwidacji skażeń PGKiM w sile 49 osób, działający bardzo sprawnie pod kierownictwem Władysława Romańczuka, drużyna ratownictwa ogólnego PPKS - 10 osób. oraz miejskie służby ratownicze, Straż Pożarna - 8 osób, Policja - 4 osoby. Pogotowie Ratunkowe - 6 osób.

Na zakończenie ćwiczeń zostały wręczone upominki dla osób wyróżniających się w działalności Obrony Cywilnej. Całość ćwiczeń bardzo dobrze przygotował Miejski Inspektorat OC pod kierownictwem Kazimierza Adamka.

Po obejrzeniu ćwiczeń nie mogę się oprzeć Jednej refleksji, pozornie przypominają one zabawę w dowodzenie i ratowniczą gimnastykę z pirotechnicznymi efektami, bo przecież nie jest możliwe stworzenie sytuacji bliskiej rzeczywistego zagrożenia jak choćby na wojskowych manewrach, ale jednak nie jest to zabawa, gdy poruszy się trochę wyobraźnię. Groza naprawdę przejmuje człowieka co by było, gdyby to wszystko działo się rzeczywiście. Tymczasem jak mawiał nasz "Dziadek" "im więcej potu na ćwiczeniach "tym mniej krwi w polu".

Oby tego drugiego nie było wcale a tego pierwszego w miarę potrzeb.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: