Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1995
Pomnik katyński - dokończenie
Z krótkim okolicznościowym przemówieniem wystąpił Przewodn. Bud. Pomn. - Sybirak - p. Adolf Kalczyński informując zebranych o tym, że dzień 17 września 1995 r. łączy w sobie: 56 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, Dzień Sybiraka, zakończenie obchodów Roku Katyńskiego oraz odsłonięcie i poświęcenie pomnika -Krzyża Katyńskiego - stanowiące ukoronowanie dzisiejszych uroczystości a ponadto, "...ten Krzyż - pomnik -będzie przypominał zbrodnię katyńską i wszystkich Sybiraków - poległych l pomordowanych na Wschodzie...", a także gehennę Narodu Polskiego i jego milionowe straty, dotykające żołnierzy Wojska Polskiego, a później i żołnierzy Armii Krajowej, a w największej mierze odnoszące się do ludności cywilnej. Następnie pan Zbigniew Kita - Czł. Żarz. Kom. Bud. Pomn. - przedstawił rys historyczny wydarzeń związanych z obchodzoną rocznicą. Ponieważ zaproszony na uroczystość Ks. Peszkowski - Kapelan Rodzin Katyńskich - nie mógł przybyć osobiście, odczytano J ego list, przesłany na ręce Społecznego Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego. Z kolei p. Franciszek Antoniewicz

Przewodniczący Stowarzyszenia Zamojskiej Rodziny Katyńskiej -odczytał list - przesłanie - Rodzin Katyńskich do społeczeństwa. Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczął się okolicznościowy program słowno-muzyczny, w którym wzięła udział młodzież szkolna z Zamościa i Biłgoraja. ze szkół ogólnokształcących, zespół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Serce", a także chór Męski "Echo" z BDK w Biłgoraju. Po występach rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana z udziałem księży proboszczów l dziekanów biłgorajskich kościołów, Księdza Prałata Jana Mrożą oraz zaproszonych gości, ks. Prefekta Zdzisława Kuczki i Ojca Pawlichy -

misjonarza. Polową Mszę św. odprawił ks. Kanonik Bogusław Wojtasiuk, a okolicznościową homilię wygłosił Ks. Prefekt Zdzisław Kuczko. Na zakończenie nabożeństwa Adolf Kalczyński dokonał odsłonięcia pomnika wzywając zebranych do uczczenia pamięci wszystkich poległych i pomordowanych na Wschodzie Polaków, minutą ciszy, a następnie odczytał treść napisu Intencyjnego z bocznej ściany cokołu - którego jest autorem: "PAMIĘCI OFIAR STALINOWSKIEGO MORDU DOKONANEGO PRZEZ NKWD NA POLSKICH OFICERACH I POLICJANTACH ZAMORDOWANYCH ZA BOGA I OJCZYZNĘ W KATYNIU. MIEDNOJE, CHARKOWIE W ROKU 1940, SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ 17 WRZEŚNIA 1995 r." Po odsłonięciu pomnika, ks. Kanonik Florian Fornal - Proboszcz l Dziekan z kościoła p.w. św. Marli Magdaleny, dokonał poświęcenia Pomnika - Krzyża Katyńskiego. Apel poległych odbył się z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego l Policji zakończony salwą honorową. Następnie delegacje różnych organizacji i osoby indywidualne złożyły wiązanki kwiatów i wieńce na cokole l u stóp pomnika, gdzie już na początku uroczystości zapłonęły znicze a żołnierze i harcerze objęli wartę.

Na zakończenie Marian Jagusiewicz serdecznie podziękował wszystkim ofiarodawcom oraz tym, którzy wzięli czynny udział w przygotowaniu uroczystości oraz w niej samej. Odśpiewanie "Boże coś Polskę..." było ostatnim akordem niedzielnych uroczystości rocznicowych. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, nie umniejszając przy tym nikomu i w niczym zasług poniesionych przy budowie, że bardzo wiele pomocy udzielił Komitetowi Burmistrz Miasta Stefan Oleszczak. W postumencie pomnika umieszczone zostały urny z ziemią zebraną w obozach zagłady byłego ZSRR wraz z aktem erekcyjnym. Umieścił je Przewodniczący Komitetu Budowy Adolf Kalczyński.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: