Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1995
Wybieramy prezydenta - I tura
Ranek 5 listopada przywitał śpieszących do lokali wyborczych biłgorajan pierwszym w tym roku śniegiem. Mimo niesprzyjającej pogody frekwencja wyborcza wyniosła 68,53% uprawnionych do głosowania, których w Biłgoraju było 17 713 obywateli. W wyborach wzięło udział 12 139 obywateli. Największą ilość głosów otrzymał Lech Wałęsa - 4 026 czyli 33,72%. Drugi w kolejności Aleksander Kwaśniewski otrzymał 3 746 głosów czyli 31,38%. Pozostali kandydaci kolejno:
3. Jan Olszewski - 1 477 głosów, czyli 12,37%
4. Jacek Kuroń - 948 głosów, czyli 7,94%
5. Tadeusz Zieliński - 512 głosów, czyli 4,29%
6. Hanna Gronkiewicz-Waltz - 373 głosy, czyli 3.12%
7. Waldemar Pawlak - 277 głosów, czyli 2,32%
8. Janusz Korwin-Mikke - 253 głosów, czyli 2,12%
9. Jan Pletrzak - 169 głosów, czyli 1,41%
10. Andrzej Lepper - 126 głosów, czyli 1.06%
11. Tadeusz Koźluk - 20 głosów, czyli 0,17%
12. Kazimierz Plotrowicz - 10 głosów, czyli 0,08%
13. Leszek Bubel - 2 głosy, czyli 0,02%

Zwycięzca pierwszej tury wyborów w Biłgoraju
Lech Wałęsa otrzymał większą Ilość głosów w
ośmiu Obwodowych Komisjach Wyborczych.
Nr 2. (ul. Przemysłowa 23) - 457 głosów
(Kwaśniewski - 325)
Nr 3. Nadleśnictwo - ul. Zamojska 96 - 142
głosy (Kwaśniewski - 126)
Nr 4. Szkoła Podst. nr l ul. 3-go Maja 3-310
głosów (Kwaśniewski - 222)
Nr 6. Przedszkole nr 2 Al. 400-lecia 54 - 302
głosy (Kwaśniewski - 212)
Nr 8. Szkoła Podst. nr 2 ul. T.Kościuszki 43 -
341 (Kwaśniewski - 265)
Nr 9. PPKS ul. M. Konopnickiej 7 - 304
(Kwaśniewski - 289)
Nr 11. Szkoła Podst. Nr 4 ul. Polna 3 - 350
(Kwaśniewski - 328)
Nr 14. ZOZ ul. Doktora Pojaska - 51 (Kwaśniewski - 44)
Aleksander Kwaśniewski otrzymał większą ilość głosów w sześciu
Obwodowych Komisjach Wyborczych:
Nr 1. Urząd Miasta Pl. Wolności 16 - 466 (Wałęsa - 423) Nr 5. Z.S.B. ul. Ceglelniana 24 - 348 (Wałęsa - 336) Nr 7. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Nadstawna 62a - 297 (Wałęsa - 262) Nr 10. ZSME. ul. Kościuszki 96 - 176 (Wałęsa - 168) Nr 12. Szkoła Podst. Nr 3 ul. Sienkiewicza 10 - 317 (Wałęsa - 254) Nr 13. Liceum Medyczne ul. Kościuszki 127-331 (Wałęsa - 326) Pierwsza tura wyborów w Biłgoraju, obok ogólnie uznanej frekwencji za wyższą niż w roku ubiegłym charakteryzowała się nadal znaczną ilością głosów nieważnych - ogółem 198. Wyborcy w tych przypadkach nie przestrzegali zasady głosowania postawienia znaku X po lub za nazwiskiem kandydata w tym samym wierszu. Znalazły się głosy ze znakiem V lub inne znaki stawiane przed nazwiskiem kandydata. W takich przypadkach komisje postępowały rygorystycznie nie uznając głosów za ważne.

Lokale wyborcze były bardzo dobrze przygotowane. Zbudowano tym razem wygodne przegródki do głosowania przez co nie trzeba było poszukiwać, jak kiedyś, wolnych kabin do głosowania. Również wystarczająca ilość informacji w postaci plakatów i rozlepionych w lokalach, i rozłożonych w przegródkach pozwalała na prawidłowe oddanie głosu.

M. J. Szubiak
P.S. W drugiej turze wyborów w Biłgoraju zwycięstwo odniósł Lech Wałęsa uzyskując 52,09 % głosów.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: