Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1995
Rozmowa bez uprzedzenia
O DROGACH
z Janem Woźnicą - dyrektorem Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju

Jakie obowiązki spoczywają na Miejskiej Służbie Drogowej w okresie zimy?
Obowiązki statutowe MSD dotyczące dróg lokalnych, obejmują odśnieżanie tych dróg, które są własnością komunalną. Mamy tych dróg 1400 m. na ulicach: Doktora Pojaska, 3 - Maja - ze względu na Pogotowie Ratunkowe, Sienkiewicza - dojazd do szkoły, Wańkowicza - wyjazd z bazy PPKS i wejście do dworca. Pozostałe drogi to drogi wojewódzkie. Uczestniczymy w przetargach organizowanych przez WZD na oczyszczanie tych dróg. W tym roku udało nam się szczęśliwie, podobnie Jak w ubiegłym, pozyskać zlecenie na wykonywanie tych prac.

Odpowiadacie więc za stan dróg wojewódzkich?
Tak, w ramach odpłatnego zlecenia, przejmujemy do oczyszczania drogi wojewódzkie. W okresie zimy drogi te są ujęte w naszym pojęciu pierwszą kolejnością odśnieżania na łącznej długości około 8 km. Drogi te biegną ulicami: Długą, Bohaterów Monte Cassino, Wiejską, Batorego, Sikorskiego, Komorowskiego, Nadstawną, Bankową, Drogą Straceń oraz Plac Wolności od strony Urzędu Miasta.
Pozostała część tego typu dróg to drogi drugiej kolejności odśnieżania, jest Ich łącznie około 19 km, a biegną one ulicami: Zieloną, Moniuszki, Włosiankarską, Łąkową, Przemysłową, Plac Wolności, Prusa, Konopnicklej, Mickiewicza, Sawickiej, Dąbrowskiego, Aleją 400-Lecia, Harcerską, Poniatowsklego, Nowolubelską. Pozostałe drogi nie są odśnieżane tak Jak drogi lokalne, jedynie w przypadku klęski żywiołowej decyzje podejmują poszczególni zarządcy.

Czy oznacza to że miasto będziecie odśnieżać w pełni?
Nie w pełni.

Jakie ulice nie będą odśnieżane przez MSD?
Nie mamy dokładnego rozeznania. Drogi przelotowe przez Biłgoraj to drogi krajowe, biegną one ulicami: Zamojską, Kościuszki, Krzeszowską, Tarnogrodzką, Lubelską. Obowiązek troski o te drogi dotyczy Zarządu Dróg Krajowych O/ Tomaszów Lubelski a nie Miejskiej Służby Drogowej.

W tym roku zima was zaskoczyła?
Nie zaskoczyła. Zgodnie z umową, termin rozpoczęcia dyżurów liczy się od 15 listopada, to jest z początkiem okresu zimowego. Już w piątek 3 listopada wyraziliśmy gotowość rozpoczęcia realizacji zlecenia, ale polecono nam wstrzymanie się ze względu na szczupłość środków jakimi dysponuje Wojewódzka Dyrekcja Dróg. Również Urząd Miasta ma problemy z pieniędzmi.

Czy jest więc pokrycie finansowe na potrzeby MSD?
Pokrycie finansowe na odśnieżanie i oczyszczanie dróg w okresie zimy jest zabezpieczone w ramach ogólnego funduszu. Jeżeli wydamy więcej środków na te cele to pozostanie mniej na inne prace np. modernizację czy budowę dróg. Wszystkie środki mieszczą się w Jednym tytule "drogi".

Jakim sprzętem dysponujecie?
-Mamy dwa samochody przystosowane do zamocowania pługów, na jeden samochód nakładana jest piaskarka. Jest koparka do załadunku piasku. Na razie nie stać nas na super sprzęt, który może stać bezczynnie przez pozostałą część roku. Ręcznego odśnieżania nie prowadzimy, nie odśnieża się też chodników.

Użytkownicy samochodów skarżą się na szkodliwe działanie soli zawartej w mieszance, którą posypujecie jezdnie?
Generalna Dyrekcja Dróg podaje normy dotyczące składu mieszanki i jest to wagowo 10% soli do piasku, jest to procent skromny. Tam gdzie daje się walczyć z gołoledzią bez soli stosujemy czysty piasek gruboziarnisty. Ale też w przypadku tzw. marznącej mżawki nie zawsze skuteczna jest nawet mieszanka. Na Zachodzie również stosuje się mieszanki solne i wodno-solne do walki z gołoledzią. Jest oczywiście różnica w sprzęcie . Do mieszanek wodno-solnych stosuje się sprzęt wysokiej klasy, który rozpryskuje tzw."talerzami" środek uszorstniający po jezdni. W tej technologii zużywa się mniej soli i koszty materiałów są niższe, ale jednorazowa inwestycja na zakup sprzętu i wyposażenie bazy do wytwarzania i tankowania solanki do samochodów Jest duża. Myślę, że i ta technologia z czasem będzie musiała przyjść i do nas. Na razie w tych oszczędnych warunkach sprzętu nam wystarcza.
- Dziękuję za rozmowę i ... życzmy sobie łagodnej zimy!
-Dziękuję również i szczególnie kierowcom życzę czarnych nawierzchni dróg.

O CHODNIKACH
z Janem Jamińskim - kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Biłgoraja.

Kto odpowiada za stan chodników dla pieszych w okresie zimy ?
Odpowiedzialność za stan chodników jest związana z własnością drogi, i tak np. za chodniki przy drogach wojewódzkich odpowiada Wojewódzki Zarząd Dróg. Za drogi miejskie wraz z chodnikami odpowiada Miejska Służba Drogowa.

Czyli istnieje zasada, że ten kto odpowiada za drogi odpowiada też za chodniki
Chodniki są przypisane do drogi. Chodniki wewnętrzne odchodzące od pasa drogi lub biegnące obok miejsc publicznych np. skwerów są oczyszczane przez PGK1M w ramach prac zleconych przez Urząd Miasta.

Przypomnijmy jakie są obowiązki właścicieli posesji leżących przy chodniku w okresie zimy ?
Właściciele posesji mają obowiązek odśnieżania chodnika na szerokość swojej posesji, a nawet jezdni do połowy jeżeli nie jest ona szersza jak 14 mb. O ile nie domagamy się oczyszczania Jezdni od właścicieli posesji to obowiązek odśnieżania chodnika jest wymagalny. W tej sprawie będzie wydane zarządzenie Burmistrza Miasta. Jednak co do realizacji tego obowiązku przez poszczególne osoby można mleć wiele do życzenia.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa nieautoryzowana z dnia 9 listopada 1995r
rozmawiał. M. J. Szubiak

P.S. Co roku na skutek zaniedbywania obowiązków w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi dziesiątki ludzi łamie ręce, nogi, powstaje wiele kolizji drogowych przynoszących nie tylko straty materialne ale też zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Nie należy więc lekceważyć obowiązku odśnieżania i oczyszczania dróg i chodników, czuwać nad tym powinny również odpowiednie służby miejskie. W przypadku powstania nieszczęśliwego wypadku obywatel powinien wiedzieć do kogo może mieć pretensje z tytułu zaniedbywania obowiązków.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: