Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1995
90 lat ZNP w Biłgoraju
Rozpoczęło się w Pilaszkowie pod Łowiczem, w roku 1905. skąd wywodzi się rodowód organizacji nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty i nauki, noszącej niezmiennie, już od 1930 r. - tj. od zjazdu zjednoczeniowego - nazwę Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Od tamtej pory upłynęło już 90 lat i właśnie z tej okazji Zarząd Oddziału Nauczycielstwa Polskiego w Biłgoraju postanowił zorganizować uroczystość rocznicową 90 -lecia ZNP, która odbyła się w dniu 14 października 1995 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. ONZ.

W sali zebrało się wiele osób -nauczycieli i wychowawców, pedagogów starszego i młodszego pokolenia, działaczy, weteranów oświatowych i ruchu związkowego, aktualnie wykonujących swój zawód i przebywających na zasłużonej emeryturze lub rencie, utrzymujących nadal więzi ze szkolą. Przybyli też zaproszeni goście, byli i aktualni pracownicy i działacze oświatowi i związkowi: pp.Marian Ledwójcik, Czesław Dycha, Antoni Strzęciwllk. Mieczysław Alklewicz, Michał Kutyia -Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Żarz. Oddz. w Biłgoraju, Jan Skrok i Czesław Wolanin - przedstawiciele Zarządu Miasta, Tomasz Książek -przewodniczący Rady Miejskiej, Janina Gabryszewska - wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP w Zamościu i inni.

Otwarcia uroczystości i powitania zebranego grona, łącznie z zaproszonymi gośćmi, dokonał Zygmunt Dechnik -Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Biłgoraju, wygłaszając słowo wstępne a jednocześnie zapoznając uczestników spotkania z programem uroczystości. Następnie zaproszony do okolicznościowego wystąpienia, Józef Różański, wieloletni pedagog i działacz związkowy, przedstawił zgromadzonemu gremium obraz historyczny organizacji związkowej nauczycielstwa, której początki wywodzą się z okresu zaborów, a drogą przemian, ewolucji i połączeń dotrwały dzisiejszych czasów, osiągając: 90 letni jubileusz istnienia. Z kolei Marian Ledwójcik, również wieloletni działacz związkowy, były pedagog, podzielił się z obecnymi wspomnieniami ze swojej pracy pedagogicznej w latach okupacji, a także po wyzwoleniu, nie pomijając również działalności związkowej, zwracając uwagę jak wiele działań ZNP skierowanych było na rzecz niesienia pomocy nauczycielom. Mieczysław Alkiewicz - były przewodniczący Oddziału ZNP w Biłgoraju, aż do likwidacji powiatów, - również wyraził swoje wspomnienia z okresu pracy w związku, a także z pobytu w tym okresie w Biłgoraju. Po okolicznościowych wystąpieniach wspomniano o tych wszystkich nauczycielach, którzy zmarli nie doczekawszy obchodzonego dzisiaj jubileuszu. Wymieniając z nazwiska, uczczono ich pamięć chwilą ciszy, a na grobach - przed spotkaniem -złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W dalszej części uroczystości dokonano wręczenia wyróżnień zasłużonym w działalności oświatowej i związkowej. I tak: dyplomami z Zarządu Okręgu ZNP w Zamościu - w dowód uznania za wieloletnią i ofiarną działalność na rzecz oświaty i ZNP -uhonorowano 15 osób. Podziękowaniami z Zarządu Okręgu ZNP w Zamościu za działalność w ZNP wyróżniono 24 osoby. Podziękowaniami w roku 90 - lecia ZNP w imieniu Zarządu Oddziału ZNP w Biłgoraju, za wieloletnią działalność na rzecz oświaty i związku uhonorowano 30 osób. Ponadto z tej samej okazji 5 osób zostało odznaczonych złotymi odznakami, jednakże udekorowano je w innym czasie - 22 IX 1995 - w czasie uroczystego przekazania sztandaru dla Zarządu Okręgu w Zamościu. Wyróżnienia wręczali: pp.Janina Gabryszewska. Zygmunt Dechnik i Danuta Gęborys. Na zakończenie tej części programu p. Gabryszewska w imieniu Zarządu Okręgu ZNP w Zamościu wyraziła podziękowanie dla całego Zarządu Oddziału w Biłgoraju, a w szczególności dla jego prezesa Zygmunta Dechnika. odczytując treść podziękowania a następnie przekazała je na ręce prezesa. Następnie w któtkich słowach podsumowując dzisiejsze uroczystości przedstawiła jej idee, wspominając jednocześnie, że obchody 90 - lecia ZNP ściśle łączą się ze świętem zwanym Dniem Edukacji Narodowej bądź Dniem Nauczyciela, które właśnie dzisiaj się odbywa. Ponadto z krótkimi wypowiedziami wystąpili pp. Jan Skrok - wiceburmistrz M. Biłgoraja, który przy okazji wręczył wiązankę kwiatów swojej byłej wychowawczyni i Tomasz Książek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Biłgoraju.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych odbyła się część artystyczna, w której udział wzięli: Zespół Wokalny Nauczycieli oraz Biłgorajska Kapela Podwórkowa "Wygibusy". Dalszym punktem programu było spotkanie przy ognisku w Woli Dużej, na które organizatorzy uroczystości zaprosili wszystkich uczestników zapewniając jednocześnie transport w obie strony, miłe spędzenie czasu i okazję do wzajemnych dyskusji. Nie od rzeczy będzie przypomnieć na zakończenie, że Miejska Organizacja Związkowa ZNP Oddział w Biłgoraju liczy sobie prawie 400 członków zrzeszonych w 12 ogniskach i dwóch sekcjach.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: