Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1996
I Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej
Przez dwa dni na scenie Biłgorajskiego Domu Kultury wystąpiło około 48 solistów i zespołów z Biłgoraja i rejonu biłgorajskiego śpiewających patriotyczne, najczęściej żołnierskie pieśni. Wystąpiły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, oraz młodzież licealna , zespoły i soliści ośrodków kultury.

Organizatorem tego specyficznego festiwalu był społeczny zespół organizacyjny skupiający działaczy społecz-nych i kultury w Biłgoraju.Z przyjemnością można stwierdzić, że skutki organizacji festiwalu przerosły zamierzenia, świadczy to o trafności pomysłu i potrzebie oddziaływania tą formą na młodzież, której braki w znajomości pieśni czy poezji patriotycznej .narodowej są niekiedy żenujące. Ponieważ o organizacji festiwalu biłgorajskie media informowały, więc nie powtarzając się skupimy się na jego przebiegu i wynikach. Skład jury festiwalu był następujący;

Tomasz Książek, Halina Prochowska, Maria Jasińska-Zań, Henryk Nizio, Wiesław Mazurek, Wiesław Zając.

9 listopada wystąpiło 36 uczestników. Jury przyznało: w kategorii solistów I miejsce Markowi Kudełko ze Sz.P. Nr 6 z Zamościa. II miejsca nie przyznano. III miejsce przyznano Magdzie Runo - Sz.P. z Tereszpola i Katarzynie Buczko Sz.P. Nr 2 w Biłgoraju, w kategorii zespołów wokalnych I miejsce przyznano Zespołowi Woklanemu "Żaczek" ze Sz.P. w Łukowej, II miejsce -Schola "Magdalenki" z Parafii p.w. Sw. Marii Magdaleny w Biłgoraju. III miejsce - Zespół Wokalny Sz.P. im.J.Piłsudskiego z Frampola.

10 listopada wysłuchano 12 wykonawców i przyznano najważniejszą - Nagrodę Burmistrza Miasta Biłgoraja, ex aeqo - Oldze Zakościelnej ze Studia Piosenki MDK w Biłgoraju i Mirze Krużel z LO im.ONZ w Biłgoraju. I miejsce przyznano Elizie Widz z GOK w Goraju. W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych, nie przyznając pierwszego miejsca , II przyznano Zespołowi "Sekretariat" z LO w Wysokim. III miejsce Gorajskiej Kapeli Podwórkowej. W kategorii zespołów wokalnych ; również nie przyznając I miejsca, II przyznano Zespołowi Wokalnemu "Cantabile" z GOK w Bukowej, III miesce Zespołowi KGW w Smólsku Dużym.

Festiwal wykazał bardzo różnorodny poziom artystyczny co przy tak zróżnicowanej rzeszy uczestników wydaje się naturalne. Wydaje się też że przyniósł pewne doświadczenia dla organizatorów pod względem regulaminu, repertuaru czy nawet czasu trwania. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowej zasady o tym, że żadne widowisko nie może być dłuższe niż powinno być. Może też należałoby uwzględnić zmianę nazwy, gdyż nie bez racji argumentuje się, iż pieśń legionowa jest również patriotyczną i nie można jej tego waloru odmówić.

Mimo tych drobnych uwag mamy satysfakcję, że do wydarzeń kulturalno-patriotycznych miasta wchodzi, miejmy nadzieję na stałe, kolejna licząca się impreza.

tekst i foto: M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: