Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1996
Spotkanie mistrzów rzemiosła
W sobotę - 19 października 1996 r. - z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bardziej znanego jako Dzień Nauczyciela, w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju, tradycyjnie już, odbyło się uroczyste spotkanie mistrzów rzemiosła prowadzących w swoich zakładach rzemieślniczych szkolenie uczniów.

Zebranie otworzył Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Biłgoraju -zastępca prezesa Izby Rzemieślniczej w Lublinie - Józef Bednarz - witając zebranych na uroczystości mistrzów zawodu jak również zaproszonych gości. Na salę został wniesiony sztandar cechu.

Poza mistrzami rzemiosła w spotkaniu uczestniczyli również:

zastępca dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Biłgoraju, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Lublinie, przedstawiciel kuratorium w Zamościu oraz kierownik Cechu Rzemiosł Różnych.

Józef Bednarz podziękował wszystkim zgromadzonym mistrzom - nauczycielom zawodu za ich starania i wysiłek ponoszony w celu jak najlepszego przekazywania i utrwalania wiedzy o rzemiośle młodocianym adeptom zawodu, z których w przyszłości, zapewne wielu z nich będzie kontynuowało dzieło swoich mistrzów - nauczycieli, przekazując zdobytą wiedzę swoim następcom.

Spotkanie miało również stronę praktyczną - omówienie dalszego nauczania zawodu w roku szkolnym 1996/1997, tym razem jednak już na nowych warunkach.

Sprawozdanie z realizacji szkolenia w ubiegłym roku szkolnym oraz sprawy organizacyjne roku szkolnego 1996/97 omówił kierownik Cechu Józef Kuliński. Do tej pory bowiem naukę teoretyczną i praktyczną uczniów młodocianych prowadzono w zakładach rzemieślniczych pod nadzorem Cechu. Byty to kursy uzupełniające. Obecnie, w związku ze zmianą przepisów wykonawczych do kodeksu pracy, szkolenia te będą się odbywać pod nadzorem nowo powstałego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Zespołu Szkół Zawodowych w Biłgoraju (pod nadzorem kuratorium). Nad przedłożonym sprawozdaniem i powstałą sytuacją w zakresie szkolenia rozwinęła się dyskusja. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego - Karol Kozłowski, w swym krótkim wystąpieniu złożył życzenia mistrzom, nauczycielom i wychowawcom - zadowolenia z pracy i sukcesów w nauczaniu oraz podziękował za przekazywanie wiedzy zawodowej. Pokrótce też omówił zagadnienia dotyczące nauki zawodu w nowych warunkach, wyjaśniając, że szkolenie nadal będzie się odbywało w siedzibie Cechu. Również i przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Zamościu, Zenon Mydlak poruszył sprawę nauki zawodu, zmiany warunków szkolenia i problemów z tą zmianą związanych. Stwierdził również, że do biłgorajskiego Cechu i jego praktycznej realizacji szkolenia nie ma żadnych zastrzeżeń ani krytycznych uwag, które by wypływały z oceny dokonanej przez kuratorium. Podziękował mistrzom za ich dotychczasową pracę a także pochwalił inicjatywę dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych oraz kierownictwa Cechu dotyczącą utworzenia w Biłgoraju Ośrodka Szkolenia Zawodowego, co z pewnością ułatwi warunki nauki. Ponadto zwrócił uwagę na sprawę podniesienia poziomu nauczania, a także wyższych wymogów przy składaniu egzaminu.

Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Lublinie, Jerzy Miszczak, złożył również nauczycielom - mistrzom nauki zawodu - życzenia i podziękowania za ich trud omawiając pokrótce zagadnienia szkolenia zawodowego w nowej sytuacji. Na zakończenie Józef Bednarz podziękował wszystkim zebranym, za przybycie i uczestnictwo w uroczystym spotkaniu, które zakończyło się w części oficjalnej wyniesieniem cechowego sztandaru z sali przez poczet sztandarowy biłgorajskich rzemieślników.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: