Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1996
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada do kościoła WNMP przybyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, społecznych szkół, władze miasta na czele z Przewodniczącym RM Tomaszem Książkiem i Burmistrzem Stefanem Oleszczakiem, kombatanci działacze i bardzo wielu mieszkańców Biłgoraja. Mszą Intencyjną za Ojczyznę rozpoczęty się obchody uczczenia 78 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "Echo" odśpiewał "Bogurodzicę." Ks.Bogusław Wojtasiuk witając przybyłych powiedział; Zebraliśmy się w 78 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, by najpierw modlić się za tych, którzy oddali swoje życie - to co mieli najcenniejsze, którzy zginęli w walce z orężem w ręku w obronie Ojczyzny, za tych, którzy cierpieli w obozach koncentracyjnych i syberyjskich gułagach. Ale rozpatrując historię mamy oczy skierowane do przyszłości. Nie możemy pozwolić aby ofiara życia i krwi tylu Polaków została zniszczona swarami skłóconego społeczeństwa. Modlimy się dzisiaj za naszą Ojczyznę za naczelne władze państwowe, by jedynym ich prawem i obowiązkiem a jedynym zaszczytem, było to by służyły one Narodowi.

Msza święta zakończyła się tradycyjnie pieśnią "Boże coś Polskę..." W kościele pozostał jeszcze Chór "Echo" dając krótki koncert pieśni narodowych.

Wieczorem w sali widowiskowej BDK odbył się koncert połączony z konkursem historyczno-krajoznawczym.

Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta BDK, - Polonezem kontuszowym, po czym na scenie zobaczyliśmy postać niegdyś bardzo znaną w Biłgoraju, później znaną trochę z telewizji i filmu, a później już była wielka przerwa - tą postacią był Stefan Szmidt. Na wstępie usłyszeliśmy w jego ; interpretacji wiersz Kazimierza Wierzyńskiegcń pt. "Powrót". Spotkanie artysty z biłgorajską publicznością! nie mogło minąć bez refleksji wypowiedzianej ze wzruszeniem - Oto po 35 latach staję na deskach tej sceny gdzie kiedyś jako młody człowiek, uczeń Licem Ogólnokształcącego w Biłgoraju pod światłym, wspaniaartystycznym kierownictwem pani Haliny Prochowskiej, nieżyjącej już pani profesor Dudekowej, pana Edmunda Szubiaka - byłego dyrektora Domu Kultury w Biłgoraju, zaczynałem swoje sceniczne drogi życiowe, które doprowadziły mnie na deski Teatru Polskiego w Warszawie. Dziś po tych latach staję znowu przed państwem...

Osobę Stefana Szmidta aktora i malarza z Biłgoraja mieliśmy wielokrotnie przyjemność prezentować na łamach "Tanwi" jest tu osobą znaną. Artysta miał niegdyś sporo do powiedzenia w kulturalnym życiu Biłgoraja. O stanie kultury w naszym mieście mówił:

- Mam całą biłgorajską prasę, jaka tu się ukazuje, bo wtedy mam pełny obraz tego co się tu w miście dzieje. To wszystko w tych gazetach , co dotyczy spraw kultury jest imponujące. Zabieram te gazety do Warszawy, chwalę się, pokazuję je swoim kolegom w teatrze i mówię - patrzcie to jest coś wspaniałego - ile się tutaj dzieje. Pan Stefan nie rozstawał się z publicznością-prowadził cały koncert. Z wiązanką melodii i muzyki pieśni legionowych koncertowała nadal Orkiestra Dęta BDK. Występ orkiestry zakończył się wręczeniem jej, na ręce dyrygenta pana Czesława Nizio, przez burmistrza Stefana Oleszczaka -Medalu wybitego z okazji 70-lecia działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Wystąpili laureaci I Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej -Olga Zakościelna i uroczy zespół dziecięcy "Magdalenki". Po tym uczestniczyliśmy w konkursie finałowym wiedzy historyczno-krajoznawczej o Ziemi Biłgorajskiej, w którym wzięli udział uczniowie biłgorajskich szkół.

Powrót do występów artystycznych wznowił krakowiakiem Zespół Tańca Ludowego "Tanew", który zakończył swój występ mazurem. Dobrze zaprezentował się z kolei Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej "Echo" śpiewając związane z charakterem święta pieśni. Na zakończenie słuchaliśmy poezji w wykonaniu Stefana Szmidta i pieśni w wykonaniu Teatru Poezji i Piosenki BDK.

Ten koncert należał do bardzo udanych, sala widowiskowa do końca była wypełniona, łącznie z miejscami stojącymi... i miał chyba rację nasz miły gość mówiąc o tym co w kulturze biłgorajskiej się dzieje, a jeszcze bardziej jest to budujące, że publiczność zaczyna to dostrzegać i doceniać.

tekst i foto: M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: