Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 10/1999
Muzeum zagrożone
Władze powiatu biłgorajskiego nie chciały przejąć muzeum.

Muzeum Rzemiosł Ludowych w Biłgoraju, niewątpliwie jest chlubą dla tego miasta i całej Ziemi Biłgorajskiej. Posiada bezcenne wprost eksponaty, pamiątki związane z historią i tradycją tego regionu.

Wydawałoby się, że powinno to być docenione zarówno przez władze jak i mieszkańców tej ziemi. Tymczasem doszło do skandalicznej sytuacji, mianowicie od października br., biłgorajskie muzeum znalazło się "w zawieszeniu" i formalnie już nie istnieje, a 11 pracowników tej placówki nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma też pieniędzy na bieżące opłaty za prąd, za monitoring, i na inne niezbędne wydatki. Mimo to muzeum normalnie funkcjonuje, udostępnia zbiory zwiedzającym, organizuje wystawy i poszukuje kolejnych eksponatów history-cznych. Bo pracują tam pasjonaci, ludzie z dużym poczuciem odpowiedzialności, których boleśnie dotknęły meandry urzędniczych niedoróbek.

Cały problem z naszym muzeum, wziął się stąd, że ostatni wojewoda zamojski nie przekazał muzeów w terenie - powiatom, już na początku tego roku. Reforma administracyjna ruszyła, a w muzealnictwie przez dłuższy czas wszystko było po staremu. Wreszcie w czerwcu wojewoda lubelski wydal zarządzenie, na mocy którego muzea miały się zanieść w strukturach powiatowych. Następnie 27 września wydal konkretną decyzję w tej sprawie o podziale Muzeum Okręgowego w Zamościu na 4 samodzielne muzea, które od l października miały przejąć samorządy powiatowe. Niestety władze powiatu biłgorajskiego nie chciały naszego muzeum - powiedział Jerzy Waszkiewicz - kierownik biłgorajskiego muzeum.

Natomiast Marian Mazurek wicestarosta biłgorajski, uzasadniał decyzję władz powiatu tym, że w tym roku powiat nie otrzymał żadnych pieniędzy na prowadzenie muzeum. I w tej sprawie starostwo odwołało się do ministerstwa kultury. Pomimo że w takiej samej sytuacji znalazły się powiaty; hrubieszowski i tomaszowski, to jednak od l października przejęły swoje muzea i znalazły w swoich budżetach pieniądze na ich funkcjonowanie. Fakt ten dopełnił czarę goryczy muzealników , którzy odnieśli od tej pory wrażenie, że władze powiatu najwyraźniej nie są zainteresowane muzeum, traktując je niejako "jak kulę u nogi".

Wprawdzie 8 października br. na sesji Rady Powiatu zapadła uchwała, żeby na bazie Muzeum Rzemiosł Ludowych utworzyć od nowego roku Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, ale wykonanie tej uchwały zależne będzie od tego czy powiat znajdzie na to pieniądze w budżecie na przyszły rok.

Wiele zapisów w ustawach wyraźnie określa, ze muzeum, takie jak nasze powinno się znaleźć w strukturach powiatu. Więc nie wiadomo dlaczego władze powiatu wzbraniają się przed tą decyzją, odciągając ją w czasie. Nie przejmują się zupełnie, ze muzeum jest zawieszone w próżni, a pracownicy nie otrzymują pensji.

Za co mają się utrzymać i utrzymać swoje rodziny? Została zerwana ciągłość w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych, bo nie mamy teraz żadnego pracodawcy. Pracownicy nie mają możliwości skorzystania z usług opieki medycznej, bo muzeum nie ma NIP-u, wymaganego w zakładach opieki zdrowotnej. W każdej chwili możemy mieć wyłączony prąd i monitoring oraz instalacje przeciwpożarowe itd, bo nie mamy czym opłacić rachunków. Zagroda Sitarska jest ogrzewana elektrycznie, wyłączenie tam ogrzewania spowoduje zagrzybienie tego XIX wiecznego budynku, wpisanego do rejestru zabytków. Nikogo to nie obchodzi. 9 listopada br. wystąpiłem z pismem o naszych problemach do Zarządu Powiatu. Również pracownicy dołączyli swoje pismo, domagając się pensji za pracę. Oczekujemy na zrozumienie przez władze powiatu naszej dramatycznej sytuacji i liczymy na to, że na najbliższej sesji radni podejmą uchwałę o przejęciu naszego muzeum licząc od początku tego kwartału - mówił z nadzieją, 10 listopada br. kierownik Waszkiewicz.

Na sesji Rady Powiatu 12 listopada br. w ogóle nie podejmowano tematu muzeum.

Halina Olszewska

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: