Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1995
6 lat służby klubu abstynenta
W ostatnią sobotę listopada br. odbyło się spotkanie rocznicowe społeczności Klubu Abstynenta "ISKRA" w Biłgoraju, z udziałem zaproszonych gości: Pełnomocnika Wojewody Zamojskiego d/s przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Burmistrza Miasta i Wójta Gminy Biłgoraj oraz przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Gminnej, przedstawicieli różnych organizacji i Instytucji, księży, policji, sponsorów oraz członków Innych Klubów Abstynenta - z Chełma, Hrubieszowa, Krasnobrodu, Legionowa, Tarnogrodu, Tomaszowa Lubelskiego, Wożuczyna i Zamościa.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystej mszy św. celebrowanej, w Intencji społeczności klubowej, po zakończeniu które) dwóch przedstawicieli z goszczących u nas klubów dokonało publicznego rachunku sumienia i rozliczenia z pewnej części swojego życia, a zwłaszcza z tej zmarnowanej, wyrażając swoje refleksje i odczucia z okresu uzależnienia alkoholowego, zmagania się z samym sobą, swoimi słabościami i złymi nawykami, aż do chwili powrotu do normalnego społeczeństwa, do rodzin, kolegów, zakładów pracy. Te wystąpienia były również formą przestrogi dla Innych, bo alkoholizm to choroba, na którą łatwo zapaść, a jakże trudno się z niej wyleczyć. Najlepiej o tym wiedzą ci, którzy ją przeszli i udało im się ozdrowleć, lecz przez cały czas muszą się strzec ponownego uzależnienia, nawrotu tej strasznej przypadłości. Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy obchodów rocznicowych przenieśli się do pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 gdzie zasiedli przy suto zastawionych stołach, a posilając się smakowitymi i wykwintnie przygotowanymi przekąskami i potrawami oraz ciastem i napojami mogli prowadzić Interesujące dysputy zarówno związane z działalnością klubu, problemami alkoholizmu i narkomanii, a także na tematy bardzo odległe od tej problematyki. W wolnych chwilach od dyskusji można było również potańczyć przy dźwiękach orkiestry "EKSPLOZJA" z Łukowej, a także wziąć udział w organizowanych konkursach.
Aby takie spotkanie - obchody 6 rocznicy istnienia - i w takiej oprawie mogło dojść do skutku. Klub "ISKRA", nie licząc wkładu pracy swej społeczności, może zawdzięczać hojności wielu sponsorów, którym przy okazji wyraża serdeczne podziękowania. I tak, pośród licznej grupy sponsorów wspomagających działalność Klubu Abstynenta "ISKRA" i oprawę uroczystości rocznicowych, należałoby wymienić chociaż niektórych jak np.: Urząd Miasta i Urzędu Gminy Biłgoraj, BIŁPREX, Piekarnię p.Borowca. Rozlewnię Napojów p.p. Króla i Lecha Borowsklego, Ciastkarnię MERKURY p.Baska, Hurtownie KORNAXPOL i BIS, Firmę P.Leokadii Mizak oraz Masarnię p.p. Nieścióra z Księżpola, Czesława Sobczaka,

Szcząchora i Kopra w Biłgoraju. Atmosfera tego spotkania udowodniła jak przyjemnie można spędzić czas i dobrze się pobawić bez udziału alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

A wszystko zaczęło się w Biłgoraju przed sześciu laty z inicjatywy kierowniczki Poradni Odwykowej - mgr Lidii Przybylsklej, w czym pomagały pielęgniarki tejże przychodni p.p. Regina Rogowska i Helena Czernik. Nowo powstały Klub otrzymał do swej dyspozycji jedno niewielkie pomieszczenie piwniczne w pawilonie handlowym przy ul.Nadstawnej a ilość jego członków wynosiła zaledwie kilka osób. Początki klubu były niełatwe, nie tylko z uwagi na trudne warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, lecz również z powodu niejednokrotnie odczuwanej obojętności społeczeństwa, sceptycyzm w stosunku do jego członków, a często i nieskrywana niechęć. Tamte początkowe trudne i nieprzychylne czasy przeminęły dzięki zaangażowaniu i inicjatywie samych członków Klubu jak i pomocy ze strony opiekunów. Obecnie ilość społeczności

Przy stole bez alkoholu klubowej wzrosła i wynosi ponad 50 osób często uczestniczących w różnego rodzaju spotkaniach klubowych, prelekcjach, pogadankach związanych z problemem alkoholizmu i zapobiegania temu zjawisku, jak również wspierając siebie wzajemnie w wytrwaniu w abstynencji. Klub nie Jest jednostką elitarną, ale współdziała z innymi tego typu klubami, dokonując wymiany doświadczeń a poza tym chętnie przyjmuje do swojej społeczności sympatyków jak również i rodziny uzależnionych lub tych, którzy wyrwali się z nałogu.

Innymi działaniami społeczności klubowej jest prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej w różnych formach działalności, a między innymi poprzez istniejący od pewnego czasu telefon zaufania, w którym porad udzielają specjaliści różnych dziedzin. Również wśród młodzieży, a zwłaszcza szkolnej, organizowane są pogadanki, odczyty i konkursy na temat alkoholizmu i narkomanii i uzależnień. Ponadto klub utrzymuje ścisłe kontakty z wieloma jednostkami organizacyjnymi. Instytucjami i urzędami, które w jakikolwiek sposób mogą być pomocne w krzewieniu działalności antyalkoholowej i przeciw narkomanii, i tak: z Przychodnią Odwykową, Urzędami Miasta i Gminy, z Urzędem Wojewódzkim, z Sądem Rejonowym, Policją, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi. Dla członków klubu również organizuje się obozy terapeutyczne, na których uczestnicy wypoczywają. Wraz ze wzrostem liczby członków klubu, udostępniono jego członkom jeszcze dwa pomieszczenia dodatkowo a również opiekunowie i sponsorzy zadbali o to aby klub wzbogacił się o umeblowanie jak i sprzęt niezbędny do czynnego spędzania czasu w towarzystwie, a więc różnego rodzaju gry, tenis, video itp. Wraz z poprawą warunków lokalowych klub rozszerza swoją działalność tworząc Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym dyżury będą pełnić: psycholog, prawnik, policjanci, Wolontariusze Klubu Abstynenta "Iskra" oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Jak więc wynika z powyższego. Klub spełnia bardzo pożyteczną rolę w życiu społecznym, z jednej strony pomagając byłym alkoholikom i wspomagając ich różnorodnymi działaniami w dążeniu do całkowitej abstynencji, jak również podejmuje działania profilaktyczne w walce z alkoholizmem i narkomanią, a także w niesieniu pomocy rodzinom, w których istnieje przemoc lub panują bardzo złe warunki materialne. Telefon zaufania do Klubu Abstynenta "ISKRA" jak również do Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie posiada nr 86 46 69 i czynny jest w godzinach 18.00 do 20.00.

A teraz na marginesie - wracając do domu z rocznicowego spotkania Klubu Abstynenta "ISKRA" natknąłem się nieopodal na nieszczęśnika leżącego bezradnie na zamrożonej ziemi - bynajmniej nie był to nikt z uczestników spotkania ani też członków klubu - prosił, oczekiwał pomocy. Podszedłem doń l próbowałem mu jej udzielić, lecz pomimo szczerych i obopólnych wysiłków nie zdało się to na nic, nieszczęsny miał bezwładne nogi i zupełny brak równowagi. Po kilku bezowocnych próbach zrezygnowałem -aczkolwiek z żalem - z udzielenia pomocy biedakowi, przecież to był człowiek. Odchodząc spostrzegłem jednak, że ktoś inny, zapewne młodszy i z większą od moje) desperacją ruszył w kierunku pijanego aby mu pomóc.
Czyż nie żal zdrowia traconego za własne pieniądze?

relacjonował Ryszard Złamański
(z pomocą P.Adama Bździucha oraz Prezesa Klubu Abstynenta "ISKRA")

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: