Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1995
Podsumowanie
21 listopada br. o godzinie 15.00 w sali posiedzeń biłgorajskiego ratusza odbyło się uroczyste zebranie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńsklego w Biłgoraju. Zebranych powitał, wiceburmistrz inż. Jan Skrok, który zarówno w imieniu władz miasta jak i własnym podziękował zebranym za ich Inicjatywę, trud i zaangażowanie, często kosztem czasu rodzinnego, nie bacząc na krytykę ze strony wielu osób, mając jedynie na celu upamiętnienie tych, którzy zostali wymordowani za to, że byli Polakami. Podziękował również za to, że zainicjowane dzieło, rozpoczęte przez ten właśnie zespół ludzi, w krótkim czasie zostało doprowadzone da końca. Mieszkańcy tego miasta i powiatu zawsze będą pamiętali, że to ta grupa ludzi, na których czele stal p.Adolf Kalczyński była inicjatorem budowy pomnika. Toteż na ręce pana Adolfa Kalczyńsklego wiceburmistrz złożył list z podziękowaniami od Zarządu miasta, w którym czytamy:

"Pan Adolf Kalczyński Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego w Biłgoraju. Za Pana pośrednictwem pragnę przekazać podziękowania wszystkim członkom Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńsklego w Biłgoraju Zainicjowane przez Państwa przedsięwzięcie budowy Pomnika Katyńskiego przypominiało społeczeństwu Biłgoraja oraz regionu historię państwa polskiego oraz tragedię naszego narodu. Do dziś na Zamojszczyżnie żywa jest pamięć pomordowanych Polaków w okresie II wojny światowej. Podjęta przez Wasz Komitet inicjatywa upamiętnienia ofiar dokonanego przez NKWD mordu na polskich oficerach i policjantach w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 1940 r. spotkała się z szerokim uznaniem i aprobatą społeczeństwa.

Dziękując za trud i pracę przy budowie Pomnika Katyńskiego, życzę równocześnie wytrwałości l satysfakcji w dalszej pracy społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym. Burmistrz Miasta Biłgoraja - mgr Stefan Oleszczak. Biłgoraj, 1995.11.20.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której brała udział większość zgromadzonych, wyrażając swoje odczucia, opinie i uwagi dotyczące zarówno inicjatywy podjęcia budowy pomnika jak l samego przebiegu tej budowy, związanych z tym trudności, kłopotów itp.

Tomasz Książek - Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z odgłosami opinii społeczeństwa o wybudowanym pomniku, Czesław Świca - Z-ca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Katyńsklego przypomniał okoliczności i czas powstania Inicjatywy założenia Społecznego Komitetu i samej budowy. Wyraził, że ta inicjatywa wyrosła z potrzeby serca i historii przysparzając miastu chluby a równocześnie upamiętniając martyrologię narodu polskiego. Ogromną rolę jednak, wspierając tą inicjatywę, odegrały pieniądze wysupłane z kieszeni ofiarodawców, którym należą się serdeczne podziękowania. Dziękujemy i tym znaczącym i tym, którzy nawet drobnymi datkami wspierali budowę, dokładając do swoich ofiar również datek serca. Każdy, nawet najmniejszy grosz, się liczył i każdy grosz wspierał. Nie sposób wymienić wszystkich, z uwagi na ich ilość, a często i bezimienność, jednak dla porządku rzeczy należy dodać, że bardzo dużej pomocy finansowej oraz przy załatwianiu spraw związanych z budową, a także przy organizacji uroczystego odsłonięcia pomnika, społeczny Komitet doznał ze strony Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Biłgoraju, od wicewojewody p.Kawałko, a także ze strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne) w Biłgoraju. To był młodzieńczy pomysł pośród starszego pokolenia. Za ofiarność i zaangażowanie podziękował również wszystkim członkom Społecznego Komitetu, a przy okazji wspomniał, że zebrane fundusze wystarczyły na koszty budowy pomnika a także na uzupełnienie obiektu w dodatkowe elementy: napis z metelowych liter BÓG HONOR OJCZYZNA, wykonanie ryngrafu z wizerunkiem Matki Boskiej Katyńsklej oraz wykonanie dodatkowego napisu na wolnej bocznej ścianie cokołu. Pan Adolf Kalczyński -zaproponował założenie odpowiednich ksiąg, ze szczegółowym opisem, które stałyby się metrykami pomnika i Jego budowy, a także poinformował zebranych o projektowanej sentencji, która zostanie wyryta na ścianie pomnika. Marian Jagusiewicz - Sekretarz Komitetu Budowy Pomnika przedstawił zebranym rozliczenie z uzyskanych kwot oraz wydatków. Ogółem uzyskano - 116 min zł i tyleż nań wydano, uwzględniając koszt dodatkowych elementów: wykonanie i umocowanie metalowych liter l ryngrafu oraz wykucie w płycie napisu. Poza tym zwrócił się do wiceburmistrza z prośbą, aby Zarząd Miasta przyjął opiekę nad tym pomnikiem oraz wyraził ubolewanie, że miejscowa prasa nie odzwierciedla w pełni tak ważnych wydarzeń. Kolejni rozmówcy wysuwali różne dodatkowe propozycje związane z opieką nad pomnikiem jak i dalszą działalnością powstałego Komitetu Budowy Pomnika, który w związku z zakończeniem budowy, po uprzednim rozliczeniu się, zakładał samo rozwiązanie. Marian Ledwojcik a także Zbigniew Ryba zaproponowali aby komitet, który powstał z okazji budowy Pomnika Katyńskiego nie rozwiązywał się, a jedynie zmienił nazwę np.: Społeczny Komitet Opieki nad Pomnikami i Miejscami Pamięci Narodowej, zaś bezpośrednią opiekę nad pomnikiem należało by powierzyć, zgodnie z dotychczasową praktyką, którejś ze szkół. Przy okazji wysunięto propozycję dodatkowego ozdobienia najbliższego otoczenia pomnika krzewami, a także poruszono problem odświeżenia, opisania i oznakowania cmentarza wojennego -wojskowego, jak również restauracji innych pomników jak np. Ignacego Krasickiego. Na zakończenie Adolf Kałczyński, na ręce Burmistrza Miasta - Stefana Oleszczaka złożył serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i organizacyjne.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: