Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1995
Nauczycielska sesja
Pierwsza sesja kursu dyrektorów - liderów ze szkół podstawowych Polski południowo-wschodniej odbyła się w Biłgoraju w dniach 29,30 listopada i 1 grudnia br. Sesja poświęcona była głównie hospitowanym posiedzeniom rad pedagogicznych w szkołach. W trakcie sesji w wybranych czterech szkołach rejonu biłgorajskiego, to jest; w Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, Szk.Podst. nr 5 w Biłgoraju, oraz w szkołach w Łukowej i Korytkowle Małym, odbyły się pokazowe posiedzenia rad pedagogicznych o określonej tematyce z udziałem dyrektorów-llderów . Zakres tematów obejmował kwestie typowo organizacyjne jak pisanie protokołów rad pedagogicznych, do specjalistycznych tematów dydaktycznych, jak: operacjonalne cele w matodyce nauczania początkowego. Tematy te przygotowywały same szkoły. W drugiej części sesji dyrektorzy spotkali się na warsztatach dydaktycznych. Z prowadzonej tam dyskusji, wynikła bardzo dobra ocena i wysoki poziom , jaki goście zastali w biłgorajskich szkołach. Odrębne słowa uznania kierowano do gospodarzy za bardzo gościnne przyjęcie w Biłgoraju, w czym leży zasługa pani Ireny Waga -kierownika biłgorajsklej delegatury, Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu i pana Mariana Kurzyny - dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju. Ponieważ goście przyjechali z województw: nowosądeckiego, rzeszowskiego, kieleckiego, tarnobrzeskiego, chełmskiego, zadbano bardzo starannie o promocję Biłgoraja, szczególnie walorów turystyczno-krajoznawczych. Dyrektorzy otrzymali foldery i informatory o naszym mieście. Zakończenie sesji miało uroczystą oprawę z udziałem wicekuratora Stanisława Nowakowskiego l burmistrza Stefana Oleszczaka. Jako część artystyczną potraktowano występ dziecięcego zespołu z klasy VIII a ze spektaklem pt. "Mały Książę" przygotowanym przez panią Danutę Fedryna. Można było również obejrzeć wystawę o tematyce turystyczno-krajoznawczej, przedstawiającą trzynastoletni dorobek przyszkolnego klubu turystyczno-krajoznawczego w Szk.Podst. nr 1. Fakt odbycia tego rodzaju sesji należy uznać za wyróżnienie Biłgoraja i wydarzenie bardzo znaczące dla naszego szkolnictwa.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: