Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1995
Strażacka informacja
Komendy Rejonowej PSP w Biłgoraju o zaistniałych na terenie rejonu zdarzeniach w okresie od 01-10-95, w których interweniowały jednostki ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej dla Biłgorajskiej Telewizji Kablowej.

Na przestrzeni ostatnich, niespełna dwóch miesięcy w naszym regionie miało miejsce 27 zdarzeń, 21 to pożary, a 6, to tzw. Inne miejscowe zagrożenia.

Charakterystyczne dla okresu grzewczego są pożary wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Mimo początku sezonu strażacy już sześciokrotnie byli wzywani do pożarów w kotłowniach domów prywatnych (w tym 4 razy w Biłgoraju). Na ulicy Lubelskiej z tego powodu spłonął budynek mieszkalny.

Komenda Rejonowa PSP w Biłgoraju apeluje tą drogą do mieszkańców eksploatujących kotłownie opalane paliwem stałym o zaprowadzenie porządków w tych pomieszczeniach a przede wszystkim usunięcie na odległość 0.5 m od pleców i instalacji kominowych wszelkich materiałów palnych (jest to bowiem najczęstszą przyczyną pożarów). Odległość taką należy również zachować przy dogrzewaniu pomieszczeń urządzeniami elektrycznymi, ustawiając je najlepiej na niepalnym podłożu. Wskazany jest przegląd techniczny wtyczek i gniazd w celu zapewnienia właściwego ich wzajemnego połączenia eliminującego nagrzewanie. W przytoczonych wyżej pożarach nie było na szczęście ofiar w ludziach. Dla przestrogi warto Jednak przytoczyć Jeszcze przypadek z ostatniej nocy, kiedy to w miejscowości Hamernia, gmina Józefów, na skutek zapalenia się suszonych przy piecu CO polan drewna wybuchł pożar niszcząc wiele różnych sprzętów i urządzeń m.In. gazowy podgrzewacz wody, piłę motorową do drewna, wewnętrzne tynki a także lakier samochodu osobowego stojącego w sąsiednim pomieszczeniu, do którego pozostawiono otwarte drzwi.

Wśród zaistniałych w omawianym okresie pożarów, cztery były średniej wielkości, tj. o powierzchni od 71-300 m2. W trzech przypadkach (Księżpol. Dereźnia, Długi Kąt) spłonęły budynki inwentarskie i stodoły a czwarty, to bardzo uciążliwy i wyczerpujący dla strażaków pożar dużej sterty słomy w miejscowości Antoniówka.

Z innych miejscowych zagrożeń, z udziałem strażaków, należy nadmienić o czterech wypadkach drogowych i konieczności wydobywania ludzi uwięzionych w zniszczonych pojazdach. Nie zanotowano ofiar śmiertelnych. Natomiast w miejscowości Rezerwa gm.Wysokie strażacy wydobyli zwłoki 37 letniej Grażyny Z., która prawdopodobnie w ten sposób odebrała sobie życie.

Ciekawostką jest zabezpieczenie przez sekcje straży pożarnej 21-10-95 r. w Długim Kącie lądowania i startu helikoptera z prezydentem Wałęsą na pokładzie.

Poza tym, w miniony wtorek odbyły się ćwiczenia strażackie w obiekcie Hali Targowej przy ul. Bohaterów Monte Cas-sino w Biłgoraju, w czasie których ewakuowano z budynku klientów oraz właścicieli sklepów. W opinii przybyłych w charakterze obserwatorów zwierzchników z Komendy Wojewódzkiej PSP z Zamościa zarówno działania strażaków Jak i zachowanie cywilów były prawidłowe.

kpt. inż. Ryszard Mazurek

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: