Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1996
Jubileusz przedszkola
21 listopada br. bez większego rozgłosu, odbyły się uroczystości zorganizowane przez dyrekcję Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju z okazji pięćdziesięciolecia istnienia tej placówki. Obchody zainaugu-rowano Mszą św. w kościele pw. św. Jerzego, w której uczestniczyli aktualni i byli wychowawcy, wychowankowie, rodzice przedszkolaków, oraz przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych. Po zakończeniu nabożeństwa dalsze uroczystości odbyty się w przedszkolu.

Dyrektor Zofia Wolanin powitała zaproszonych gości; wicekuratora Stanisława Nowakowskiego, kierownika delegatury kuratorium Irenę Waga, wizytatora Barbarę Gorzkiewicz, burmistrza Stefana Oleszczaka, sekretarza UM Annę Iskra, przewodniczącego RM Tomasza Książka, prezesa ZNP Zygmunta Dechnika, księży - Roberta Mokrzyckiego, Piotra Dybko, Janusza Sokołowskiego i wszystkich przybyłych. Po wystąpieniu pani dyrektor, głos zabrała pani Zofia Młynarczyk -pierwsza wychowawczyni i dyrektorka przedszkola. Pan burmistrz po krótkim przemówieniu, zawierającym życzenia, podziękowania za pracę wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody okolicznościowe i listy gratulacyjne. Dalszą część uroczystości jubileuszowych uświetniły występy przedszkolaków z zespołów tanecznych, recytatorskich i piosenkarskich. Spotkanie to upłynęło w bardzo pogodnej atmosferze.

W sierpniu 1946 r. otworzono pierwsze przedszkole, które mieściło się w sali Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Kościuszki a uczęszczało doń 70 dzieci. Nie było tam kuchni, żadnych posiłków a kanapki przynosiły dzieci z domów. W 1947 r. przedszkole przeniesiono tymczasowo do innego budynku, by dopiero w 1951 roku ulokować je w pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury. Było już wtedy 105 dzieci podzielonych na trzy oddziały. Sytuacja jednak nadal była bardzo trudna. Radykalna zmiana nastąpiła dopiero we wrześniu 1964 roku - przedszkole otrzymało wówczas własny nowoczesny budynek, w nim cztery duże sale zabaw, kancelarię, pokój dla wychowawczyń, gabinet lekarsko-dentystyczny i zaplecze. Przedszkole zostało dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki, było jedyną tego typu placówką w Biłgoraju przez 13 lat. W 1969 roku zaczynają powstawać nowe przedszkola. Ostatnie Nr 7 wybudowano w 1988r.

Od 1990r, wszystkie przedszkola przejmuje samorząd miejski. Wśród pierwszych nauczycielek przedszkolnych wspominano; Barbarę Kłosińską-Borowińską, Irenę Zawadzką, Zofię Łagożną, Krystynę Kufel, Teresę Siedliska i najbardziej zasłużoną Zofię Młynarczyk. Od 1990r. przedszkole dzięki rozbudowie dwukrotnie powiększyło swoją siedzibę i plac zabaw, jest dziś największą placówką wychowania przed-szkolnego w województwie zamojskim. Uczęszcza tu 340 dzieci w wieku 3-6 lat, umieszczonych w 14 oddziałach. Jest to placówka otwarta na nowości programowe, wprowadzono tu innowację pedagogiczną w zakresie nauki czytania i pisania metodą prof. Rosławskiego. Kadra pedagogiczna składa się z 25 nauczycieli.

Poza działalnością programową prowadzone są dodatkowe zajęcia jak; nauka tańca, ćwiczenia z rytmiki, nauka języka angielskiego, logopedia. Dzieci otrzymują posiłki, mają zapewnioną opiekę medyczną i stomatologiczną. Słowa wielkiego uznania należą się rodzicom dzieci chodzących do przedszkola, za ich codzienną pomoc dla tej placówki w drobnych remontach, organizo-waniu imprez dla dzieci i innych pracach.

Z okazji Jubileuszu najlepsze życzenia składamy wszystkim wychowawcom Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: