Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1996
Pamięci majora Markiewicza
24 listopada br. w Osuchach, miejscowości znanej z wielkiej bitwy partyzanckiej jaka toczyła się w okolicznych lasach w roku 1944, odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia mjr. Edwarda Markiewicza ps. Kalina. Odsłonięta też została pamiątkowa tablica poświęcona partyzanckiemu dowódcy a młodzież szkolna otrzymała sztandar.

Na uroczystość przybyła rodzina majora, państwo Kicińscy, wicewojewoda Bogdan Kawałko, ppłk Bolesław Sobieszczański - prezes zamojskiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK., płk Ryszard Heina - pełnomocnik Wojewody Zamojskiego d/s Kombatantów, dr hab. Jerzy Markiewicz, oraz przedstawiciele samorządu gminy, kombatanci, poczty sztandarowe i ludność Osuch. Uroczystą Mszę św. w miejscowej kaplicy odprawił ks. Witold Smyk, poświęcił też sztandar szkoły, a młodzież szkolna złożyła ślubowanie. Z kaplicy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do budynku szkoły.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, dokonała pani Aleksandra Markiewicz-Kicińska, bratanica majora. Dalsze uroczystości kontynuowano w sali szkolnej. Brać szkolna z zainteresowaniem przyglądała się wbijaniu pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, były też przemówienia, podziękowania, życzenia, a na zakończenie program artystyczny w wykonaniu uczniów poświęcony postaci majora "Kaliny".

tekst i foto: M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: