Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1998
40 lat "Łady"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju obchodzi w tym roku jubileusz czterdziestolecia istnienia.

Zaczęło się gdy 23 biłgorajskich pionierów spółdzielczego mieszkalnictwa zebrało się 23 września 1958 roku na Walnym Zgromadzeniu Założycieli, aby utworzyć spółdzielnię mieszkaniową. Powstał, twór nowy, mało tu znany, ale potrzeby mieszkaniowe zmuszały do poszukiwania sensownych rozwiązań i inicjatywy społecznej. Nowej spółdzielni nadano nazwę "Łada", co kojarzy się z przepływającą przez Biłgoraj rzeką. Wśród założycieli i pierwszych działaczy należy wymienić Bolesława Pobochę, Stanisława Cieplechowicza, Aleksandra Jaworskiego, Czesława Pankow-skiego. W 1961 roku wybudowano już pierwszy spółdzielczy budynek przy ul. Ogrodowej 2. Od tej chwili architektura Biłgoraja zaczęła się zmieniać. Stare, parterowe i drewniane domy, chylące się niekiedy ku ruinie, zaczęły ustępować nowym "eleganckim", jak na ówczesne czasy, blokom mieszkalnym wielorodzinnym. Urbanistyczną metamorfozę przeszedł Rynek, dziś Pl. Wolności, który kiedyś, jako symbol wojennych zniszczeń i zaniedbania, był obiektem żartów rodzimych i przyjezdnych dowcipnisiów. W latach 1969-70 wyrosły wokół rynku nowe bloki wraz z lokalami użytkowymi na parterze. Dalej na wolnych placach budowano bloki mieszkalne i całe osiedla. Tak było na ul. Kościuszki w latach 1971-73. Tak powstało w latach 1974-78 osiedle Krasickiego. W 1982 r., budowano na ul. 22-Lipca, W 1985-87 na osiedlu Ogrody i tak dalej i dalej. Średnio budowano w roku 64 mieszkania. Aktualnie buduje się nowe osiedle nazwane roboczo " Poprzeczna-Sikorskiego". Projekt zakłada powstanie 6 budynków mieszkalnych z siecią lokali usługowo-handlowych i garażami. Pierwszy z budynków oddano do użytku przed rokiem. Dziś są to inne mieszkania, bardziej nowoczesne, funkcjonalne, o lepszym standardzie i wyposażeniu. Te najlepsze, to już europejski poziom.

Zasoby spółdzielni, to 70 budynków, z tego 64 w Biłgoraju. Łączna powierzchnia, to ponad 128 821 m kw., to jest 2515 mieszkań. Problem mieszkaniowy jednak trwa nadal, na mieszkania oczekuje 1353 członków spółdzielni. Spółdzielnia nie tylko buduje i eksploatuje mieszkania, znany jest jej wkład w rozwój kultury. Na bazie spółdzielczej świetlicy funkcjonuje Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie nie tylko dzieci spółdzielców znajdują swoje miejsce. W MDK młodzież i dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne w 54 zespołach i kołach zainteresowań. Spółdzielnia finansuje remonty świetlicy, wyposażenie, czynsz i inne.

S.M. "Łada" kiedyś i dziś wydaje się być przykładem dobrego gospodarowania. Prezes Józef Osuch twierdzi, że "Łada" jest samorządna, samowystarczalna i samodzielna - że jest to prawda dowodzi np. stan finansowy spółdzielni, która nie korzysta z kredytów na działalność bieżącą, co dziś jest rzadkością.

Uroczystości jubileuszowe spółdzielni odbyły się 22 października br. w świetlicy MDK. Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryk Wereski, powitał działaczy spółdzielni i zaproszonych gości, z których przybyli: zastępca burmistrza Jan Skrok, prezes BPB Ryszard Siek, dyrektor NBP O/Biłgoraj Jan Kukiełka, przedstawiciele zamojskich spółdzielni mieszkaniowych - prezes Jerzy Nizio ze S.M. im. Łukasińskiego i prezes Jan Sadło ze S.M. im. Jana Zamojskiego.

Referat o działalności spółdzielni na przestrzeni 40 lat wygłosił prezes J. Osuch. Niektórzy działacze spółdzielni, jakby w uzupełnieniu treści referatu, podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Po tych wystąpieniach uroczystości nabrały charakteru swoistego "końcem życzeń" dla członków rady nadzorczej i zarządu spółdzielni. Obok życzeń również i upominki trafiały na ręce prezesa J.Osucha i przewodniczącego H.Wereskiego.

Nie zapomniano o zasłużonych działaczach spółdzielni, którym wręczono okolicznościowe medale i dyplomy. Wyróżniono bardzo wielu, między innymi; Jerzego Skakuja, Witolda Malawskiego, Stanisława Maciochę, Henryka Borsuka, Czesława Sokala, Elżbietę Koszel, Marię Jonik.

Uroczystości jubileuszu 40-lecia S.M. "Łada" w Biłgoraju zakończyły się koncertem zespołów i solistów z MDK.

Od redakcji, życzymy również udanych inwestycji z dobrymi, funkcjonalnymi mieszkaniami, dla wszystkich członków spółdzielni!

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: