Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 11/1999
Kombatanci w powiecie
13 listopada br. w sali konferencyjnej UM w Biłgoraju, odbyło się zebranie o charakterze informacyjno-organizacyjnym środowiska kombatanckiego Biłgoraja. Na ze-branie przybyło 108 kombatantów. Zebranie prowadził prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i b.Więźniów Politycznych - Marian Ledwójcik, który zapoznał też obecnych z dotychczasową działalnością koła miejskiego. W dysku-sji, Bolesław Szymanik - prezes Koła "Dzieci Zamojszczyzny" wystąpił z propozycją powołania Powiatowej Rady Kombatantów w Biłgoraju, skupiającej wszystkie koła kombatanckie działające na terenie powiatu. Ponadto poinformował o komplikacjach związanych z rekompensatami za pracę niewolniczą w okresie II wojny światowej. Rząd niemiecki, łącznie z koncernami, w których pracowali więźniowie, przyznał na odszkodowania 4 miliardy marek dla całej Europy Wschodniej. Dla Polaków wynosi to około 13% tej sumy. Na te propozycje nie zgadza się nasza delegacja. W Polsce uprawnionych jest 2,5 mi-liona osób, Niemcy uważają, że odszkodowanie dotyczy 715 000. O przebiegu Zjazdu Związku Inwalidów Wojennych poinformował ppłk.Andrzej Olszewski, zwracając uwagę na fakt odebrania inwalidom wojennym uprawnień kombatanckich.

Prezes M. Ledwójcik przedstawił problem niewłaściwie układającej się współpracy z Zarządem Okręgo-wym w Zamościu, który od 1998 roku dąży do rozbicia kół, a współpraca ogranicza się do płacenia składek przez biłgorajskich kombatantów. W tej sprawie 16 lipca br. Zarząd KM podjął stosowną uchwałę, wznowił działalność i na pierwszym zebraniu omówiono propozycję odłączenia się od Zarządu Okręgowego w Zamościu. W kontynuacji tamtej decyzji, powołano na zebraniu Komitet Organizacyjny utworzenia Stowarzyszenia Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju. Komitet został zobowią-zany do opracowania statutu i zajestrowania stowarzyszona w sądzie. W trakcie dyskusji zaproponowano również, aby wszystkie koła kombatanckie w powiecie zrzeszyły się w jednym kole. Uchwałą zakończyła się propozycja odłączenia Koła Miejskiego w Biłgoraju od Zarządu Okręgowego ZK RP i WP w Zamościu. Tuż przed oddaniem numeru do druku otrzymaliśmy wiadomość, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Życzymy powodzenia!

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: