Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 12/1998
Bankowa fuzja
Planowana od dawna fuzja trzech banków z terenu powiatu biłgorajskiego, stała się faktem. Bank Spółdzielczy w Biłgoraju, Bank Spółdzielczy w Biszczy i Bank Spółdzielczy w Goraju, od 1 stycznia 1999 będą funkcjonowały jako Bank Spółdzielczy w Biłgoraju z oddziałami w Goraju i Biszczy.

"Nowy" bank będzie zrzeszony jak dotychczas w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu. Fuzja była tematem obrad walnego zebrania BS w Biłgoraju 25 listopada br. gdzie spółdzielcy podjęli decyzję o połączeniu.

Od nowego roku BS w Biłgoraju będzie posiadał fundusz ponad 1,7 min zł. Wartość zgromadzonych depozytów wyniesie ogółem ok. 16 min zł. Wartość wszystkich udzielonych kredytów wyniesie ponad 8,5 min zł. Dzięki połączeniu powstanie silny bank z siecią 5 placówek i centralą w Biłgoraju. Będzie to jedyny bank -rezydent posiadający swoją siedzibę w stolicy powiatu biłgorajskiego. Bank będzie obsługiwał około 10 tyś. rachunków klientów. Liczba udziałowców banku wynosić będzie ponad 4000 osób.
      "Nowy bank będzie gotowy do obsługi rachunku samorządu powiatowego - starostwa, liczymy na to i o to zabiegamy. Jesteśmy zainteresowani powiększeniem banku, jesteśmy otwarci na inne banki, nie tylko ze struktury Lubelskiego Banku Regionalnego. Pragniemy sprostać rosnącej konkurencji, między innymi na lokalnym rynku biłgorajskim, gdzie banki komercyjne , silniejsze kapitałowo, są coraz bardziej agresywne. Z drugiej strony staramy się nie dopuścić do działania tych banków na terenie gmin i małych ośrodków jak Biszcza i Goraj (...) Po połączeniu będziemy w stanie obsłużyć kredytowo każdego klienta i możemy udzielić kredytu jednostkowego w wysokości ok. 500 tyś. zł. Chcemy być konkurencyjni na poziomie rynku banków komercyjnych. Procedura kredytowa w naszym banku jest prostsza a oprocentowanie będzie obniżone w oddziałach do poziomu jaki mamy w BS w Biłgoraju -powiedział prezes BS w Biłgoraju -Henryk Wereski.

Fuzje małych banków wynikają niejako z konieczności. W sierpniu br. Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę, która zobowiązuje wszystkie banki spółdzielcze do osiągnięcia do dnia l stycznia 1999 roku funduszy własnych w wysokości 300 tyś. ECU. Fuzja jest więc sposobem spełnienia tego warunku. "Nowy" BS w Biłgoraju będzie dysponował funduszem przekraczającym 437 tyś. ECU.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: