Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 12/1998
Koncerty cecyliańskie
Po raz pierwszy w Biłgoraju, udało się zrealizować wieloletnie zamiary środowiska muzycznego zorganizowania koncertu chórów biłgorajskich z okazji święta patronki śpiewaków i muzyków św. Cecylii.

Święto jest dość popularne, ale wiedza o osobie patronki i historii muzyki kościelnej nie jest zbyt znana.

W historii, w źródłach ikonograficznych, przedstawiano św. Cecylię grającą na instrumentach muzycznych, szczególnie organach, gdyż legenda przypisuje jej wynalezienie tego instrumentu. Była więc pierwszym organistą.

Pochodzenie św. Cecylii nie jest jednoznacznie określone - podobno urodziła się w Rzymie około 230 roku. Inne źródła podają, że pochodziła z Sycylii, gdzie urodziła się około 178 roku. Dopiero od V wieku zaczyna rosnąć kult św. Cecylii i aż w XV w staje się patronką muzyki kościelnej. Wielu twórców muzyki kościelnej i oratoryjnej poświęciło właśnie Cecylii swe dzieła. Uprawianiem i popularyzowaniem muzyki kościelnej i oratoryjnej zajmowały się od XVI w. powstające coraz częściej stowarzyszenia śpiewacze i muzyczne, zwane cecyliańskimi. Po Europie, ruch ten rozwinął się też w Ameryce Półn.

Koncerty Cecyliańskie, obejmujące pieśni sakralne i świeckie, odbyły się w Biłgoraju 21 i 22 listopada.

W sobotę 21 listopada, w kościele pod wezwaniem WNMP. Koncertowało pięć chórów. Gościnnie wystąpił Chór mieszany pod dyrekcją Włodzimierza Jasińskiego z kościoła pw. św. Jana Nepomucena we Frampolu . Akompaniowała na organach Anna Padiasek. Chór obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. W chórze śpiewa wielu seniorów, a 22 uhonorowano dyplomami papieskimi. Chór liczy 46 osób, zwraca uwagę bogactwem repertuaru, w którym wymienia się około 100 pieśni.

Wśród występujących w koncercie biłgorajskich chórów najstarszym jest chór mieszany z kościoła pw.WNMP, istnieje 91 lat, jego założycielem był organista Władysław Kotowski, który prowadził chór przez 55 lat. Zasługi w prowadzeniu chóru wnieśli też organiści: Czesław Fornal i Józef Zyszkiewicz. Chór w aktualnym kształcie liczy 30 osób i prowadzi go również organista kościoła pw. WNMP, Józef Wajrak. Chór prowadzi bardzo aktywną działalność w życiu parafii. Zwyczajem jest koncertowanie na uroczystościach rodzinnych członków chóru, weselach a też i pogrzebach, kiedy chórzyści uważają za swój obowiązek wspierania swoich kolegów tym czym potrafią najpiękniej. Chór również aktywnie koncertuje poza Biłgorajem w wielu miejscowościach i sanktuariach.

Chór mieszany z kościoła pw. Św. Marii Magdaleny, powstał w 1986r i od początku prowadzi go organista tego kościoła, Ireneusz Pietrzniak. Chór ten można uważać za rozwojowy, jest najliczniejszy z biłgorajskich chórów, liczy 41 śpiewaków w różnym wieku. Chór również bardzo aktywnie działa na terenie parafii i poza nią.

Najmłodszy z biłgorajskich chórów kościelnych, to chór "Violino" z kościoła pw. św. Jerzego, gdyż powstał w 1993r z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jana Krawczyka. Pierwszym dyrygentem był organista Jarosław Babiński, który prowadził chór blisko pięć lat . Obecnie chórem dyryguje Henryk Nizio. Chór liczy 20 osób i również ma przed sobą obiecujące perspektywy.

Obok chórów kościelnych koncertował Chór Męski "Echo" z Biłgorajskiego Domu Kultury znany powszechnie w mieście i poza Biłgorajem, a śpiewający również pieśni sakralne.

Koncert jaki odbył się w kościele pw. WNMP, został powtórzony w niedzielę 22 listopada br. w kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Najpiękniejszym akcentem Koncertu Cecyliańskiego był wielki koncert połączonych chórów. Ponad 160 głosów, zaśpiewało kilka standardowych pieśni chóralnych. Jak w tym wykonaniu brzmiała "Gaude Marer Polonia" czy "Pieśń do św.Cecylii", jak zostało to przyjęte przez rzesze ludzi w kościołach - to i św. Cecylia, patrząca na to gdzieś z nieba, równie gorąco oklaskiwała swoich chórzystów.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: