Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1995
Co słychać w MDK?
Rozmowa z Tomaszem Książkiem - dyrektorem MDK w Biłgoraju.

Młodzieżowy Dom Kultury, to "dom", w którym życie rozpoczyna się po południu. Życie tętniące radością, młodzieńczym zapałem i optymizmem. Przychodząc wieczorem do MDK-u spotykamy dzieci z przedszkoli, ze szkól podstawowych, młodzież ze szkół średnich - aż do maturzystów. Młodzi ludzie przychodzą tu po to. by się odprężyć, robić to, co naprawdę lubią. Wielu jest jednak takich, dla których MDK, to tylko budynek wyróżniający się wśród szarego otoczenia bloków mieszkalnych barwnością malowideł na frontowej ścianie i schodach. Dla innych Jest to miejsce, w którym odbywają się dyskoteki. Nie wiedzą jak tu jest naprawdę. Chcąc im pomóc, poprosiłyśmy o rozmowę dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Tomasza Książka.

MDK działa w naszym mieście Już od kilku lat, czy mógłby Pan w skrócie przedstawić historię tej placówki?
W miejscu, w którym teraz działa MDK kiedyś istniała świetlica, później przekształciła się w Ognisko Pracy Przedszkolnej. Praca tego ogniska bardzo wysoko została oceniona w wojewódzkim przeglądzie placówek tego typu. W nagrodę ognisko otrzymało kamerę video. Takie były początki naszej działalności. W 1990 roku Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju otrzymał status prawny jako Jeden z dwóch w województwie zamojskim. Początkowo zatrudniał ośmiu pracow-ników etatowych, obecnie jest ich około czterdziestu. Przez wzgląd na cele wychowawcze naszej działalności, wszyscy pracownicy są nauczycielami.

Co MDK może zaoferować młodzieży chcącej rozwijać swoje zdolności i zainteresowania?
Wszystkie kółka zainteresowań skupiają się w trzech podstawowych działach: scenicznym, wystawienniczym i tele-wizyjnym. Dział sceniczny skupia w sobie wiele zespołów w różnych grupach wiekowych. Najmłodsza grupa - chór dziecięcy - "Misiaczki". Starsi - zespół wokalny "Łada" - istnieje od piętnastu lat. Ma za sobą wiele występów w całej Polsce, nagrania radiowe i telewizyjne. Działają także dwie grupy rockowe, Zespól Tańca Towarzyskiego "Impuls", który też ma . duże osiągnięcia ogólnopolskie, kilka grup tańca nowoczesnego, tańca ludowego, a także grupa recytatorska "Leśmian". Od pięciu lat Istnieje teatr - ma na swoim koncie wiele wspaniałych przedstawień, np: w 1991 roku z okazji dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i piękne przedstawienie dla młodzieży w kościele pod wezwaniem św. Jerzego z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Całym działem scenicznym opiekuje się Urszula Dcmucha. Działem wystawienniczym kieruje Irena Zając. Skupia on w sobie sześć grup plastycznych, modę młodzieżową - pokazy kreacji, które dziewczyny same wykonują. Ostatnio prezentowały swoje modele w urzędzie miasta przed przedstawicielami biłgorajsklch firm. Zakres prezentowanych propozycji mody był szeroki - od bielizny po futra. Wśród młodych plastyczek pojawia się zainteresowanie tkaniną artystyczną - wiązaniem, wplataniem makramą i gobelinem. Młodych, pracowitych dziewczyn nie przeraża mozolność tworzenia swych dzieł, potrzebują przy tym wiele cierpliwości a zwłaszcza chęci. Na razie zalet tych Im nie brak. Na pewno przyczynia się do tego Marzena Kowalska- ich Instruktorka, która sama fascynuje się tkaniną artystyczną. Dział wystawienniczy bardzo często prezentuje na wystawach swoje prace. Na przyszły rok zaplanowano wystawę tkaniny artystycznej w kwietniu, dwie główne wystawy prac plastycznych w styczniu i czerwcu. Poza tym odbywają się wystawy cykliczne. Trzeci dział, nad pracą którego czuwa Jan Galan, to dział telewizyjny. Powstał on niedawno, bo dopiero we wrześniu br. i jeszcze nie rozwinął w pełni swojej działalności. Pomocą w prowadzeniu tego działu służą przedstawiciele(nauczyciele) każdej szkoły w Biłgoraju. Przygotowywane są audycje telewizyjne, które tworzy młodzież. To dopiero początek.

Jakie są główne cele pracy MDK-u?
Wypełnić lukę w czasie młodzieży po zajęciach lekcyjnych. Szkoły nie prowadzą zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań. Młodzież może tutaj też uzu-pełnić wiadomości zdobyte w szkole -tutaj też uczymy, tylko nie ma przymusu. Współpracujemy ze szkołami i Innymi instytucjami.
Przykładem takiej współpracy może być Festiwal Piosenki Religijnej Biłgoraj 94, który zorganizowaliśmy wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży "Serce"

Bardzo często słyszy się złą opinię o dyskotekach w MDK-u. Co Pan o tym myśli?
Opinię o dyskotekach kształtują ludzie, którzy nie są na miejscu, nie wiedzą jak Jest naprawdę. Może młodzi ludzie wracając do domu robią trochę hałasu, ale to normalne. Dyskoteki są potrzebne, gdyż młodzież przychodząc na nie nie pije, nie pali tylko bawi się. Są też i tacy, którzy nie wchodzą do środka, wzniecają awantury na zewnątrz, przez co dyskoteki są skracane.

Co myśli Pan o bllgorajsklej młodzieży?
Bardzo normalna, żywiołowa - jak bywa w takim wieku. Bardzo dobrze mi się z nią współpracuje.

Jakie są przyszłe plany MDK-u?
Główny to zdobycie strategicznego sponsora. Kuratorium zapewnia nam tylko pobory, a reszta Jest wypracowana przez nas samych.

I na koniec pytanie bardziej osobiste - jak Pan godzi swoje wszystkie funkcje? Jest Pan przecież dyrektorem MDK-u, przewodniczącym Rady Miejskiej i pracownikiem szkoły.
Jakoś się układa. W szkole nie pracuję Już dużo - mam kilka godzin, w Radzie Miejskiej chcę mieć wpływ na to, by młodzież za kilka lat mogła gdzieś spędzić czas. MDK, to moja właściwa praca, tutaj spędzam najwięcej czasu. W domu, szczerze mówiąc, jestem gościem, najbardziej cierpi przez to rodzina.

Serdecznie dziękujemy Panu za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziły: Monika i Magda

Byłyśmy bardzo zaskoczone tym. w Jaki sposób zostałyśmy przyjęte na rozmowę. Okazano nam wiele serdeczności i zain-teresowania. Pracownicy MDK-u to naprawdę cudowni ludzie, pełni zapału i cierpliwości.

Monika i Magda

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: