Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1997
Rok 1996 w aktach USC

Urząd Stanu Cywilnego w Biłgoraju w roku 1996, według stanu na 31 grudnia zarejestrował:

- Liczba mieszkańców Biłgoraja wynosi 26352 osoby ( w roku 1995 -26115) w tym 12695 mężczyzn i 13657 kobiet.

- Urodziło się 977 dzieci ( w roku 1995-1045) w tym w mieście 222, chłopców 118 i 104 dziewczynki.

- Najpopularniejsze imiona to:

Klaudia, Karolina, Katarzyna, Agnieszka, Aleksandra, Magdalena, Piotr, Paweł, Mateusz, Rafał, Marcin, Jakub, Kamil, Łukasz.

- Zawarto 181 małżeństw ( w roku 1995-225) w tym w mieście 123.

Zawarto dwa śluby z obcokrajowcami. Obywatelka Litwy z mieszkańcem Biłgoraja i obywatel Niemiec z mieszkanką Biłgoraja.

- Nastąpiło 470 zgonów ( w roku 1995-507) w tym w mieście 124 ( w roku 1995-120).

Urząd Stanu Cywilnego obchodził w roku 1996 jubileusz 50-lecia powstania. 5 grudnia ubr. odbyło się z tej okazji uroczyste spotkanie emerytowanych i aktualnych pracowników USC. Przybył na nie Wojewoda Zamojski Stanisław Rapa, Burmistrz Miasta Biłgoraja Stefan Oleszczak, Sekretarz Miasta Anna Iskra. Zasłużeni pracownicy otrzymali wyróżnienia i kwiaty.

Statystyka USC w Biłgoraju w latach 1946 -1996 rejestruje w aktach:48968 urodzeń, 8501 małżeństw, 16031 zgonów.

5 grudnia ubr. odbyła się w USC uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na ten jubileusz przybyło siedem par małżeńskich, państwo; K i J Rapowie, J i S Wołoszynowie, K i J Dziurowie, H i S Zaniowie, E i F Mazurkowie, M i A Furmaniakowie. Jubilaci zostali odznaczeni madalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznanymi przez Przezydenta RP. Dekoracji dokonał obecny na spotkaniu wojewoda Stanisław Rapa. Burmistrz Stefan Oleszczak złożył jubilatom życzenia i kwiaty.

Miłymi wspomnieniami przy lampce szampana i "jubileuszowym" torcie zakończyła się ta jedyna przecież w życiu uroczystość.

Życzymy również wielu lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha!

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: