Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1998
Wśród "Dzieci Zamojszczyzny"
8 stycznia br. na Mszy św. w intencji "Dzieci Zamojszczyzny", w kościele WNNMP spotkali się członkowie Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny - Koło Nr 1 w Biłgoraju. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. dziekan Bogusław Wojtasiuk. Przed rozpoczęciem Mszy św. przewodniczący Koła, pan Henryk Skubisz powitał wszystkich przybyłych członków Koła i zaproszonych gości. Pierwsza modlitwa jaką, odmówiono poświęcona była zmarłym w roku 1997, 12 członkom Koła. Przy okazji przewodniczący złożył kilka informacji z działalności Koła. Koło Nr 1 działa już siódmy rok i liczy 810 członków pochodzących z różnych miejscowości; Biłgoraja, Łukowej, Aleksandrowa, Tarnogrodu, Biszczy, Hedwiżyna i innych wsi i miasteczek Ziemi Biłgorajskiej. W skład zanządu, obok przewodniczącego, wchodzą: Jan Filist, Jerzy Jakubczyk, Janusz Wacław i Zbigniew Krzyszycha.

Zarząd Koła służy radą i pomocą w uzyskiwaniu uprawnień kombatanckich i inną pomocą kombatantom i "Dzieciom Zamojszczyzny". Szczególnie jest to widoczne w postępowaniu w stosunku do Fundacji Polsko - Niemieckiej, gdzie pomocy udziela się osobom przymusowo deportowanym do III Rzeszy na przymusowe roboty. Obecnie Fundacja Polsko- Niemiecka prowadzi wypłatę II raty odszkodowań ze stawką 78 złotych za 1 miesiąc pobytu w obozie oraz 10,16 zł. za prace przymusowe. Dla członków Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny - więźniów obozów koncentracyjnych przewidywana jest zapomoga ze spieniężenia 38 kg. złota, jakie przekazano Rządowi Polskiemu. Członkowie Koła mimo nienajlepszego zdrowia starają się być czynni społecznie. 10 czerwca ub. r. 65 członków Koła wzięło udział w spotkaniu z Ojcem Świętym w Krośnie. Uczestniczą też we wszystkich uroczystościach patriotyczno - religijnych związanych z rocznicami pamiętnych wydarzeń II wojny światowej. Przewodniczący H. Skubisz i kś. dziekan B. Wojtasiuk złożyli serdeczne życzenia na nowy rok wszystkim obecnym. Po Mszy św. przystąpiono do spełnienia chyba najpiękniejszego, chrześcijańskiego zwyczaju - łamania się opłatkiem. Towarzyszyły temu wzruszenia, serdeczności i słowa otuchy tak bardzo potrzebne ludziom, którym wojna zabrała dzieciństwo i najczęściej zdrowie. Życzymy również, wszystkim członkom Koła Nr 1 w Biłgoraju, wiele zdrowia i spokoju w nowym roku.

M. J. Szubiak.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: