Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1998
Inicjatywa "Forum"
I Forum Obywatelskie Centroprawica Ziemi Biłgorajskiej obradując 12 grudnia 1997r postanowiło wyjść z inicjatywą powołania przy Forum, Społecznej Grupy Inicjatywnej na Rzecz Tworzenia Samorządowego Powiatu Biłgorajskiego. Jest to wynik poparcia w realizacji programu wyborczego AWS w zakresie dotyczącym reformy administracyjnej kraju. Forum zwróciło się w tej sprawie z apelem do rad miast i gmin dawnego powiatu biłgorajskiego, oraz do organizacji społecznych i politycznych. Jeżeli pomysł się uda powstanie w Biłgoraju drugie towarzystwo działające w celu utworzenia powiatu biłgorajskiego. Co o tym sądzi przewodniczący Towarzystwa Popierania Powiatu Biłgorajskiego Stefan Oleszczak ?

- Tam gdzie jest słuszna sprawa, to nie ma konkurencji. Jeżeli Forum Obywatelskie chce zainicjować ruch wsparcia powiatu i zaakcentować swoje istnienie w tym temacie, to dobrze, niech to robi. Natomiast gdzie będzie więcej działań i kto będzie skuteczniejszy, to też oceni historia. Mieliśmy spotkanie 13 grudnia, pomysł powstał wcześniej, zaproszenia rozesłaliśmy wcześniej. Wiadomo, że można było nie tworzyć nic nowego tylko przyjść na to spotkanie z całą grupą działaczy i wejść do Towarzystwa Popierania Powiatu Biłgorajskiego, byłaby wtedy klarowność sprawy. Z drugiej strony nie można pewnych grup społecznych wciągać siłą w struktury, które im nie odpowiadają. Dobrze jeżeli chcą działać samodzielnie, a jeżeli chcą się włączyć do naszego towarzystwa to ich przyjmiemy. Mogą się włączyć do tych zespołów, gdzie czuliby się najlepiej i najważniejsze żeby działali. Jest wiele pracy. Nie może przecież przyjść starosta na tzw. goły stołek, z pewną nieufnością rejonu, bo jak to się mówi - "kiedyś Zamość nas doił, teraz będzie to robił Biłgoraj ". Takie mogą być odczucia gmin. Na dodatek nie byłoby żadnego dokumentu, rozeznania - jaka jest sita poszczególnych gmin? Jakie będą potrzeby powiatu? Starosta straci około pół roku, może kwartał, zanim w tym wszystkim się rozezna. Zróbmy to wcześniej i w sposób partnerski. Dlatego mamy zespół promocji powiatu, który ma stwarzać sprzyjający temu klimat. Teraz tworzą się przepisy prawne - mamy zespół legislacyjny i on ma za zadanie informować teren i komunikować to w terenie. Trzecie zadanie to należy podjąć próby uszeregowania ważności zadań stojących przed powiatem. Również na zasadzie partnerstwa i rozpoznania w gminach, choć trudno będzie uniknąć roszczeń. W tym klimacie nasz biłgorajski starosta będzie miał rniesiąc - dwa wyprzedzenia w stosunku do innych, gdzie takich działań nie będzie. Czeka nas też dyskusja nad wyborem Lokalizacji Urzędu Powiatowego. jest moja propozycja przeznaczenia na ten cel biurowca "Mewy", ale to sprawa do dyskusji.

Wydaje się, że to dobrze kiedy mamy oddanych ludzi na rzecz tworzenia powiatu biłgorajskiego, tylko czy rzeczywiście nie byłoby lepiej połączyć wszystkie siły dla tego jednego celu, kiedy sukces byłby bardziej bliski. Wydaje się też, że w Biłgoraju w tym przypadku nie powinien być powtórzony błąd w promowaniu dwóch kandydatów do Sejmu w efekcie czego nie mamy naszego posła. Może więc razem?

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: