Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 1/1998
Z życia PCK
Bilans pomocy
W Zarządzie Rejonowym PCK w Biłgoraju zebrano na pomoc dla powodzian kwotę 35 304 zł. Koszty związane z organizacją kolonii dla dzieci powodzian wyniosły 22544 zł. Pozostała kwota 12760 zł. została przekazana na konto Zarządu Okręgowego PCK w Zamościu z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian.

Krwiodawstwo
W Rejonie Biłgoraj działają 3 kluby Honorowych Dawców Krwi, w tym jeden młodzieżowy przy Zespole Szkół Leśnych. Kluby zrzeszają ogółem 320 krwiodawców. W ciągu roku krwiodawcy oddają około 280 litrów krwi dla potrzeb służby zdrowia. Z okazji "Dni HDK" zorganizowano rejonowe spotkanie Honorowych Dawców Krwi, na którym burmistrz Stefan Oleszczak wręczył odznaczenia państwowe i organizacyjne.

Mikołajowe podarki
W ramach akcji pomocy świątecznej z pozyskanych środków wykonano 45 paczek żywnościowych dla najbiedniejszej młodzieży uczącej się w biłgorajskich szkołach podstawowych. Również dla tych dzieci zorganizowana została choinka 17 stycznia w Zespole Szkół Budowlanych. Uczestniczyło 50 dzieci, a w programie obok mikołajowych podarunków były jasełka i wspólne śpiewanie kolęd. Zaserwowano też wspólny obiad ze środków MOPS.

Opłatek
6 stycznia zorganizowane zostało Szkole Zawodowej Nr 1, tradycyjne spotkanie opłatkowe z seniorami naszego miasta. Na spotkanie przybyło około 50 osób, a wśród gości burmistrz, ksiądz wikariusz z parafii WNMP, kierownik MOPS, dyrekcja szkoły i władze PCK. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze, przy choince i pięknych polskich kolędach.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: