Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
Spotkanie z Leszkiem Millerem
Rada Powiatowa SLD zorganizowała 9 lutego br. spotkanie z przewodniczącym SLD, posłem Leszkiem Millerem. Przewodniczącego SLD powitano w Starostwie Powiatowym a następnie wraz z towarzyszącym mu, przewodniczącym lubelskiej SLD, Grzegorzem Kurczukiem i gospodarzami powiatu, L.Miller złożył wizytę między innymi, w zakładach "Mewa" i firmie Black Red White, gdzie zapoznał się z problemami gospodarczymi, technicznymi i pracowniczymi, szczególnie występującymi w "Mewie".

Wieczorem L.Miller uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Biłgoraja i okolic, w sali widowiskowej BCK, wypełnionej do ostatniego miejsca. Gość po ponownym powitaniu przez przewodniczącego Rady Powiatowej SLD Zygmunta Dechnika, złożył obszerną informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i roli SLD jako partii opozycyjnej w działalności parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Zapoznał też z zarysem programu partii w dziedzinie społeczno-gospodarczej, jaki będzie realizować SLD w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych.
Drugą część spotkania poświęcono dyskusji i pytaniom kierowanym do L.Millera i G.Kurczuka. Najwięcej pytań zadano gościom na kartkach. Zainteresowanie obecnych na spotkaniu miało bardzo szeroki wachlarz, pytano między innymi o:

  • koszty i korzyści jakie da Polsce in-tegracja europejska,
  • winę za rosnące bezrobocie w kraju i brak zasiłków dla bezrobotnych,
  • przyczyny likwidacji PGR i spowo-dowanie nędzy zatrudnionych w nich pracowników,
  • przyczyny wzrostu przestępczości i pogorszenia bezpieczeństwa,
  • przyczyny drastycznych różnic w zarobkach i rosnącego rozwarstwienia społecznego pod względem majątkowym,
  • działania partii w celu poprawy wyników wyborczych
  • skutki prywatyzacji

  • pogarszanie się sytuacji w służbie zdrowia i edukacji po wprowadzeniu reform i wiele innych kwestii o znaczeniu ogólnospołecznym.
Na pytanie o referendum dotyczące samorządu miasta L.Miller powiedział, że jest to jedna z form demokracji, w której każdy ma możliwość wyboru i jest uzasadniona wtedy, gdy mieszkańcy nie są zadowoleni z samorządu i nie chcą czekać do końca kadencji rady. Przypomniał, że dla ważności referendum jest konieczna 30 procentowa frekwencja wyborcza. Ta forma demokracji jest prawem społeczności lokalnej i ona zadecyduje jaka rada będzie kierować miastem - zakończył L.Miller.

Samo spotkanie zakończyło się owacją dla L.Millera i G.Kurczuka, gdyż na sali przeważali członkowie i sympatycy lewicy.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: