Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
58 rocznica powstania AK
Corocznie w drugą niedzielę lutego, w kościele WNMP odbywa się uroczysta Msza św., poświęcona powstaniu AK. 13 lutego br. na Mszę św. koncelebrowaną w intencji poległych i zamordowanych żołnierzy AK przybyły rzesze parafian, a weteranów AK reprezentował tylko poczet sztandarowy. Główny celebrans ks. Bogusław Wojtasiuk przypomniał rolę Armii Krajowej w walce o wolność Polski. Historia AK jest bardzo bogata. Warto jednak zapamiętać ją choćby w encyklopedycznym skrócie. Armia Krajowa, należała do największych w Europie konspiracyjnych organizacji ruchu oporu, walczących z hitlerowskim najeźdźcą. Jako formacja wojskowa powstała w 1939 roku w wyniku przekształcenia Służby Zwycięstwu Polski w Związek Walki Zbrojnej, zamieniony w 1942r w AK. W 1944 r. AK liczyła ponad 300 tys. żołnierzy. Celem AK była walka powstań-cza, odtwarzanie sił zbrojnych i działalność sabotażowodywersyjna. Na Zamojszczyźnie AK wniosła wielki udział w obronie pacyfikowanej ludności. W rejonie Ziemi Biłgorajskiej najbardziej znanym był oddział por. "Corda"- Józefa Steglińskiego, w którym walczyło wielu mieszkańców Biłgoraja. Armia Krajowa została rozwiązana 19.1.1945r. Wielu jej członków nie złożyło broni, kontynuując walkę o wolność w organizacji "Nie" i Wolność i Niepodległość.
Msza św. zakończyła się złożeniem, przez celebrantów, wiązanek kwiatów pod tablicą AK znajdującą się w kościele i odśpiewaniem "Boże coś Polskę" - pieśni, która często towarzyszyła partyzantom AK. Wielka szkoda, że tej uroczystości nie zaszczy-cili przedstawiciele sa-morządu powiatu i miasta - to bardzo przykre, szczególnie dla tych, którzy służąc w AK dawali dowód prawdziwego patriotyzmu.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: