Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/2000
Rok 1999 w policyjnej statystyce
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju dokonała bilansu przestępczości oraz zaistniałych wypadków i zdarzeń drogowych w roku 1999. A oto niektóre informacje z tej ciągle dramatycznej statystyki.

Przestępstwa
W 1999r przeprowadzono 1384 postępowań przygotowawczych, stwierdzono w związku z tym 1356 przestępstw i wykryto 981 sprawców. Wskaźnik wykrywalności wyniósł - 71,3%.
45 sprawców dopuściło się rozbo-jów i wymuszeń rozbójniczych, spo-śród nich wykryto 41 sprawców, co stanowi wskaźnik wykrywalności 91,1%. Wskaźniki wykrywalności w innych przestępstwach wynosiły:

 • uszkodzenia ciała, stwierdzono 33, wskaźnik wykrywalności 96,7%
 • bójki i pobicia, 16 - wskaźnik wykr.85,7%
 • narkomania, 8 - wsk.wykr.l00%
 • oszustwa, 24 - wsk. wykr.71,4%
 • oszustwa gospodarcze, 11 -wsk.wykr.l00%
 • fałszerstwa, 134 - wsk.wykr.65,2%
 • fałszerstwa gospodarcze, 5 - wsk. wykr.l00%
 • z obrotu gospodarczego, 25 -wsk.wykr. 94,4%
 • z akcyzy, 18 - wsk.wykr.l00%
 • drogowe, 79 - wsk.wykr.97,8% 
Razem stwierdzono 1147 prze-stępstw kryminalnych a wskaźnik ich wykrywalności wyniósł 67,1%, natomiast przestępstw gospodarczych stwierdzono 98 i tu wskaźnik wykrywalności był znacznie wyższy i wyniósł 97,6%.

Wypadki i zdarzenia drogowe 
Łącznie w roku 1999 odnotowano 96 wypadków drogowych, w tym powstałych z winy;

 • kierującego - 64, w których zginęło 10 osób, rannych było 96 osób. Najczęstszą przyczyną tego rodzaju wypadków było niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków ruchu i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
 • pieszego - 24 , w których zginęło 5 osób a 19 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną tych wypadków było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem oraz chodzenie nieprawidłową stroną jezdni Nietrzeźwość stanowi w statystyce odrębną przyczynę wypadków dro-gowych. Z tej przyczyny odnotowano 22 wypadki, w których 22 osoby były ranne.
9 wypadków spowodowali piesi, 9 kierowcy samochodów osobowych, 4 rowerzyści i motorowerzyści.

Najbardziej nieszczęśliwym dniem, kiedy wypadków jest najwięcej, okazuje się sobota - 25 wypadków, następny w kolejności jest poniedziałek - 18 wypadków i niedziela - 15 wy-padków.

Najbardziej niebezpiecznymi miesiącami w roku okazały się, czerwiec- 15 wypadków ( 3 osoby zabite i 29 rannych), wrzesień 10 wypadków ( 5 osób zabitych i 14 rannych) i maj 10 wypadków ( 12 osób rannych). W 1998r. ( patrz "Tanew" nr 2/139/ - Luty 1999, "Ulice śmierci") w naszym powiecie wydarzyło się 129 wypadków drogowych, w których zginęło 25 osób a rannych zostało 125 osób. Statystycznie rzecz biorąc liczba wypadków maleje, jednak rzecz biorąc z humanitarnego punktu widzenia, nie ma powodów do zadowolenia, gdyż nadal są zabici i ranni, a za tymi cyframi ukryte są tragedie rodzin i najbliższych osób zmarłych, czy poważnie rannych, często z własnej niefrasobliwości i nieostrożności. Warto o tym pamiętać.

M.J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: