Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1995
O realizacji sieci gazowej
Zgodnie z przyjętym harmonogramem finansowo-rzeczowym z dnia 31 grudnia 1994 r., zakończony został I etap gazyfikacji miasta Biłgoraja.
W cyklu budowy trwającym od października 1992 r. zrealizowano sieć gazową średnioprężną o łącznej długości 67 km, 658 dni, na której występuje 1776 punktów odbioru gazu.
Wartość wybudowanych sieci gazowych wynosi ok. 28 miliardów złotych i majątek tej wartości został przekazany na rzecz Rejonowego Zakładu Gazowniczego w Sandomierzu, który jako dostawca gazu, będzie tę sieć eksploatował i utrzymywał w sprawności.
Zakończenie tego etapu gazyfikacji nie oznacza jednak całkowitego zakończenia budowy kolejnych odcinków. Przyjęto jednak zasadę, że do prowadzenia budowy nie można zaangażować środków płatniczych urzędu miasta. Dlatego już od dłuższego czasu kontynuowano rozmowy i czyniono starania o pozyskanie środków z Karpackiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego na sfinansowanie budowy sieci gazowej niskoprężnej w śródmieściu obejmującym ul. Nadstawną, Pl. Wolności, Ogrody, Wacek-Wasilewskiej, z myślą o wykorzystaniu gazu w zasobach budownictwa wysokiego i do zasilania lokalnych kotłowni.
Efekt prac i negocjacji Zarządu Miasta jest już widoczny. Aktualnie budowa w tym rejonie jest kontynuowana, lecz obejmuje jedynie wykonawstwo linii głównych bez przyłączy. Wskazana więc jest inicjatywa zarządców budynków, którzy winni zapewnić mieszkańcom bloków możliwość korzystania z gazu, poprzez wykonawstwo dopływów do budynków i analizę możliwości rozprowadzenia instalacji wewnętrznych. których koszt budowy pokryliby mieszkańcy.
Podjęcie tego typu działań i zapewnienie odbiorców gazu w budownictwie wysokim w tym etapie dałoby szansę na prowadzenie dalszych rozmów i ewen-tualną budowę kolejnych odcinków w ul. Długiej, 3-go Maja, Armii Kraków ze środków pozabudżetowych.
W dalszym ciągu wykonywane też będą prace przy budowie instalacji gazowych, które są realizowane w ramach Społecznych Komitetów Budowy, finansowane w całości przez mieszkańców.
Tę formę budowy wykorzystali już mieszkańcy ul. Słowackiego, ul. Bankowej, przyjęli ją również właściciele posesji przy ul. Prusa i Wańkowicza. W takim partnerskim układzie Urząd Miasta zapewniał, załatwienie spraw formalnych, projektowych, wykonawstwo robót ziemnych, pomoc w wyborze wykonawcy i sądzić możemy, że innym grupom już w roku 1995 udzieli też takiego wsparcia.
©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: