Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1995
Biłgorajski "Tygrys"
KRAM, CANELLI, AMBRA - nazwy firm kojarzone z osobą Janusza Palikota. 21 stycznia uroczyście otwarto nową część wytwórni win w Woli Dużej, z udziałem przedsiębiorców, lokalnych władz oraz Ewy Wachowicz asystentki prasowej premiera.
Szef i główny udziałowiec firmy Janusz Palikot, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego powiedział - Najważniejszym faktem, jaki zdarzył się w ubiegłym roku, było podpisanie porozumienia z firmą " Faber" z Niemiec. Nabyła ona 25 % udziałów przedsiębiorstwa za sumę 6 mln marek i udzieliła gwarancji na 2,5 min marek. Dzięki temu w pół roku zrealizowano inwestycję o wartości ok.12 min marek. Jest to najnowocześniejsza rozlewnia w Europie Środkowo-Wschodniej, pozwalająca wyprodukować 45 mln butelek wina rocznie.
Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce.
"Faber" jest trzecim na świecie producentem win. Obroty przed-siębiorstwa sięgają 800 mln marek. Firma opanowała 25 % niemieckiego rynku. Rynek niemiecki Jest chłonny, na głowę statystycznego Niemca wypada 7 butelek wina. Przedstawiciele "Ambry" z Palikotem na czele - stwierdził Heimmut Henzeler prezes zarządu Janusz Palikot z tygrysem, podarowa-nym przez prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego "Fabera" - należą do twardych ale uczciwych partnerów. W tak krótkim czasie, bez zaplecza finansowego udało im się utworzyć takie przedsiębiorstwo. To nadzwyczajne osiągnięcie. "Kram", cztery lata temu, zaczynał z kapitałem 20 tyś dolarów.

Zarząd Miasta Biłgoraja wystosował do "Ambry" list pochwalny, w którym spółka postrzegana jest jako pozytywny przykład sukcesu gospodarczego, osiągniętego rzetelną pracą. Burmistrz w imieniu Zarządu Miasta Biłgoraja, podziękował za wspieranie przez Kram, Canelli, a ostatnio przez Ambrę, Instytucji i organizacji życia społecznego w Biłgoraju oraz za wkład w integrację środowisk gospodarczych i promocję miasta.

"Ambra" S. A. zatrudnia ponad 300 osób. Szampan "Dorato" konkuruje na rynku, z innymi tego typu wyrobami, ceną. Przedstawiciele firmy są przekonani, że oferują odbiorcy produkt tani o przyzwoitej Jakości. Daje to Inwestorom poczucie bezpieczeństwa i gwarancję dalszego rozwoju zakładu.

Jan Blicharz

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: