Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1996
Zabójstwo, kradzieże, rozboje
Rok 1995 w statystyce Komendy Rejonowej Policji w Biłgoraju różnił się od roku 1994.

Przestępstwa
Dokonano 1883 przestępstw, w tym w samym Biłgoraju 1038. Analogicznie w roku 1994 dokonano 1621 przestępstw w tym w mieście 855. Ściślej w poszczególnych typach przestępstw wystąpiły: zabójstwo (poza Biłgorajem), 5 zgwałceń (w tym 4 w mieście), 317 kradzieży mienia zwykłych (w mieście 188), 36 kradzieży z włamaniem do obiektów społecznych (w mieście 14), 176 kradzieży z włamaniem do obiektów prywatnych (w mieście 120), 18 bójek l pobić (w mieście 6). Łącznie w roku 1996 dokonano 1546 przestępstw kryminalnych (w mieście 848).

Przestępstw o charakterze gospodarczym popełniono 206 (w mieście 117). Najczęściej występowały zagarnięcia mienia społecznego w zakładach pracy, oszustwa, fałszerstwa gospodarcze, wyłudzenia pieniędzy, potwierdzenie nieprawdy itp.

Straty
Straty materialne w wyniku dokonanych przestępstw określa się na 1.568.579 zł.

Analiza i wnioski
Z pobieżnej analizy wynikają oczywiste wnioski: Nastąpił wzrost ilości przestępstw o ok. 16% w skali rejonu, w mieście dokonano 183 przestępstwa więcej niż w roku ubiegłym. W stosunku do rejonu ilość przestępstw w mieście Jest dość wysoka. Większości zgwałceń dokonano na terenie Biłgoraja. Utrzymuje się znaczna ilość kradzieży z włamaniem do obiektów prywatnych w mieście. Szczególnie rażąca jest ilość rozbojów i wymuszeń rozbójniczych w mieście. Przybierają one najczęściej formę wymuszeń wydania pieniędzy pomiędzy uczniami biłgorajsklch szkół. Skala tego problemu Jest alarmująca. Określa się wzrost tego rodzaju przestępstw na około 1000 %. Dominują tu uczniowie klas wyższych, którzy różnymi metodami odbierają pieniądze uczniom młodszym. Problem ten wystąpił w podobnej skali w roku 1993. Natomiast jego zmniejszenie do nieznacznych rozmiarów nastąpiło w roku 1994. W tym przypadku zwalczenie tej przestępczości przyniosło konkretne rezultaty. Obserwuje się więc periodyczne pojawianie się tych przestępstw w szkołach. W procesie walki z przestępczością bardzo ważna jest postawa samych uczniów, zastraszonych przed zgłaszaniem wymuszenia, jak też samych rodziców, którzy często wstrzymują się przed ujawnieniem takiego faktu w obawie o swoje pociechy. Nie sprzyja to wyeliminowaniu tego zjawiska, gdyż warunkiem powodzenia jest niezwłoczne i pełne zgłaszanie policji wszystkich przypadków wyłudzeń. Pamiętać trzeba, że jest to obowiązek wszystkich zainteresowanych - dzieci, rodziców i nauczycieli. Wśród motywów kradzieży pojawia się coraz częściej, kradzież z konieczności, ze względu na trudną sytuację materialną sprawcy.

Przestępcy i ich zainteresowania
Udział nieletnich w przestępczości ogółem wyniósł 14,9 %, dla porównania w roku 1994 wskaźnik ten wynosił 16,4 %. Ujawniono 120 sprawców przestępstw. Sprawcy popełniali je kilkakrotnie, gdyż zanotowano 132 wymuszenia rozbójnicze, 49 kradzieży z włamaniem, 75 kradzieży zwykłych. W obu typach kradzieży obserwuje się spadek ich liczby.

Jedno zabójstwo, jakie miało miejsce w rejonie biłgorajskim, dokonane zostało na tle nieporozumień rodzinnych z przyczyn majątkowych. Podobna sytuacja wystąpiła w roku 1994. Celem kradzieży z włamaniem jest najczęściej sprzęt elektroniczny, audio-video, rowery górskie kradzione z piwnic w blokach mieszkalnych l pieniądze - nawet drobne sumy. Działalność tzw. "reketierów", "zaowocowała" trzema napadami na autokary, turystów zza wschodniej granicy. Sprawców nie ujęto z przyczyn ogólnie znanych: opóźnienie zgłoszenia, brak Informacji o sprawcach od poszkodowanych z obawy o własne bezpieczeństwo - praktycznie uniemożliwia to skuteczność podejmowanych działań.

W kradzieżach samochodów najbardziej popularne są "Łady". Z 25 skradzionych nie odzyskano 4, które prawdopodobnie powędrowały na Wschód. Wypadki drogowe

Nieznacznie wzrosła liczba wypadków drogowych w 1995 r. było Ich 116 (w roku 1994 -l 14) .Wydarzyło się 500 kolizji drogowych, (w roku 1994 347). W wyniku wypadków zginęło 25 osób a 125 zostało rannych. W roku 1994 zginęło 30 osób i 111 zostało rannych. W Biłgoraju miało miejsce 14 wypadków (w roku 1994 - 21), zginęły w nich 2 osoby, (w 1994 - 5 osób), rannych było 14 osób (w 1994 - 18). Utrzymuje się wysoka i rosnąca ilość kolizji drogowych 155.

Najczęstszymi przyczynami wypadków okazały się: - stan nietrzeźwości kierowców i pieszych

- nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu

- nadmierna prędkość W kolizjach najczęściej występujące przyczyny to:

- nieuwaga, nieostrożność kierowców i pieszych.

- nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu.

- nieprawidłowe wyprzedzanie l omijanie

- zajechanie drogi

- nietrzeźwość kierujących l pieszych

Statystyka wypadków charakteryzująca się tym, że 52 % występuje w godzinach od 14°° - 22°°, najwięcej w czwartki l soboty, najmniej w niedziele l poniedziałki. Kolizje w 48% występują w godz. 6°° - 14°° najczęściej we wtorki i środy, mniej w niedziele i poniedziałki. Najniebezpieczniejsze miesiące dla ruchu drogowego to sierpień, wrzesień i październik. "Najbezpieczniejszym" jest kwiecień. Ze względu na miejsce wypadków, najczęściej zdarzają się one na trasach przelotowych np. Biłgoraj - Wysokie.

Kary i Interwencje

Sporządzono 2157 wniosków o ukaranie w Kolegium przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju. Z tytułu wykroczeń drogowych - 1434, tu aż 1059 za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu. Jest to alarm o rosnącym niebezpieczeństwie ze strony nietrzeźwych kierowców dla ruchu drogowego.

Ukarano mandatami 7284 osoby, w tym 6654 za wykroczenia drogowe, których jest zdecydowanie najwięcej. Odbiorcami mandatów jest spora grupa cudzoziemców, najczęściej ze Wschodu, udzielono im 393 mandatów, a ponadto sporządzono 40 wniosków o ukaranie do Kolegium przy Sądzie Rejonowym. Policjanci K. R. Policji w Biłgoraju interweniowali 2801 razy, w tym w 1291 zajściach rodzinno-domowych.

Policyjne kłopoty
Kłopotów nam nie brakuje - mówi podinspektor Jan Łagożny - zastępca komendanta policji w Biłgoraju. Dominują finansowe. Szczególnie brak nam środków na wyposażenie, na paliwo do samochodów - tu muszę powiedzieć, że bardzo wysoko sobie cenimy pomoc Rady Miejskiej, za którą składam podziękowanie. Brak też dobrego sprzętu, lepszych wozów patrolowych, czy wysokiej klasy środków łączności. Występują niewielkie braki kadrowe na skutek naturalnej fluktuacji - kiedy odchodzą doświadczeni funkcjonariusze. W tym zawodzie właśnie doświadczenie jest bardzo cenną zaletą. Tego brakuje wiodę) kadrze, która mimo że jest nieźle przygotowana nie dorówna osiągnięciami doświadczonym policjantom. Na takie osiągnięcia potrzeba czasu. Chętnych do służby w policji nie brakuje, są jednak limity i ograniczenia finansowe, które tu stanowią pewną barierę.

Wracając do przestępczości chciałbym zwrócić uwagę na przyczyny takich przestępstw jak kradzieże i kradzieże z włamaniem. Bardzo często jest to lekkomyślność i brak wyobraźni. Nie przykłada się wagi do zabezpieczenia własnego mienia. Obiekty publiczne i szkolne są ogólnie słabo zabezpieczone. Zakłady pracy, szczególnie te, które są w likwidacji i upadłości - tu występuje nagminnie: brak nadzoru, brak dozorcy, czy nawet brak zarządzającego przykładem jest tzw. ^Spółdzielnia Mleczarska".

Biłgoraj jest prowincją i brak jest poważnych i groźnych przestępstw zagrażających bezpieczeństwu obywateli, bulwersujących społeczeństwo, co występuje w dużych aglomeracjach miejskich. W Biłgoraju nie ma takiego zagrożenia. Chciałbym też zaapelować do społeczeństwa o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie własnego mienia: dobre, solidne zamknięcia mieszkań, nie wpuszczanie do mieszkań osób nieznajomych, szczególnie przez dzieci t osoby starsze, zlikwidowanie schowka na klucz pod wycieraczkami i odpowiednie zabezpieczenie pieniędzy i kosztowności w mieszkaniu. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych przypadków.

M. J. S.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: