Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1998
Atrakcyjny Biłgoraj
Lubelszczyzna. Ranking miast średniej wielkości

Gospodarką Rynkową sporządził pierwszy w Polsce ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast średniej wielkości. Badaniami objęto miejscowości liczące 30- 50 tyś. mieszkańców oraz dodatkowo mniejsze miasta, będące siedzibami urzędów rejonowych.

Jeśli inwestować na wschodzie Polski, to tylko w Biłgoraju twierdzą specjaliści z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Atutem większości miast Lubelszczyzny jest poziom wykształcenia mieszkańców. Sklasyfikowano 197 miejscowości. Miasta Lubelszczyzny wypadły w rankingu blado. Byłoby gorzej, gdyby nie Biłgoraj. Otoczenie biznesu

Biłgoraj jest jedynym miastem w regionie, i jednym z trzech (Bielsk Podlaski i Sanok) na wschodzie kraju, uznanych przez autorów rankingu za atrakcyjne inwestycyjnie. W Polsce równie atrakcyjne są np. Żyrardów, Bochnia, Brzeg i Grójec.

IBnGR wysoko ocenił w Biłgoraju jakość rynku pracy, czyli poziom wykształcenia mieszkańców oraz obecność w mieście instytucji naukowych, edukacyjnych i badawczych. Zdaniem specjalistów w Biłgoraju jest takie sprzyjający klimat społeczny. Miasto jest stabilne politycznie, a mieszkańcy wykazują dużą aktywność.

Autorzy raportu zwrócili także uwagę na wysoki poziom i dynamikę rozwoju infrastruktury technicznej w Biłgoraju. A za jeden z najistotniejszych czynników uznano postępy w zakresie rozwoju sektora prywatnego i aktywność inwestorów zagranicznych.

Głównym atutem Biłgoraja jest otoczenie biznesu; rozwój sieci bankowej, instytucji ubezpieczeniowych oraz innych firm obsługujących życie gospodarcze. Wykształcenie w cenie Choć Biłgoraj jest nie kwestionowanym liderem atrakcyjności inwestycyjnej w regionie, także w innych miastach Lubelszczyzny specjaliści z Instytutu odkryli zalety.

Ich zdaniem największym atutem Kraśnika, Lubartowa, Świdnika, Włodawy i Krasnegostawu jest poziom wykształcenia mieszkańców. W dodatku w Świdniku, Włodawie, Lubartowie i Krasnymstawie jest sprzyjający inwestycjom klimat społeczny. Władze Krasnegostawu zadbały także o dobrą infrastrukturę techniczną. W Lubartowie... dobrze się wypoczywa.

Zdaniem autorów rankingu dobre warunki do wypoczynku są także zaletami Opola Lubelskiego i Hrubieszowa. Na piątkę oceniono natomiast rozwój sieci bankowej i firm obsługujących życie gospodarcze w Rykach i Tomaszowie Lubelskim.

Dakot

Przedruk; GAZETA WYBORCZA, czwartek 8 stycznia 1998 Nr 6 (2079)
GAZETA W LUBLINIE.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: