Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 2/1998
Posłowie o powiatach
7 lutego br. w sali konferencyjnej UM odbyło się spotkanie Towarzystwa Popierania Powiatu Biłgorajskiego. Na spotkanie przybyli posłowie Unii Wolności: Barbara Imiołczyk - posłanka Ziemi Katowickiej, lider Klubu Parlamentarnego UW w zakresie reformy samorządu terytorialnego i Henryk Wujec - osoba nie wymagająca w Biłgoraju rekomendacji. Przewodniczący Towarzystwa Stefan Oleszczak, po powitaniu gości przedstawił krótko porządek i cel spotkania. Najważniejsze okazało się poznanie aktualnych prac i atmosfery w Sejmie w zakresie wprowadzenia reformy administracyjnej. Poza tym przewidziano czas na informację o dotychczasowej pracy Towarzystwa, przygotowanie ankiet dla opracowania hierarchii potrzeb gminnych i zadań przyszłego powiatu oraz zarys planu pracy dla zespołów roboczych TPPB.

Posłanka Barbara Imiołczyk omówiła prace w Sejmie lutego br. w szczególności dążenia koalicji do rozpoczęcia prac nad reformą. W efekcie tego pod obrady Sejmu wpłynęły projekty ustaw zgłoszonych przez rząd; o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa i o administracji rządowej w województwie. Posłanka przedstawiła też inne projekty i koncepcje ustroju państwa, które nie zostały przyjęte. W najbliższym czasie spodziewane są dalsze projekty ustaw kompetencyjnych i finansowych dotyczące samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Posłanka przypomniała, iż projekt ustawy o samorządzie powiatowym jest efektem pracy poprzedniej kadencji Sejmu, w czym brała udział. Również powstały projekty ustaw kompetencyjnych i finansowych znajdujące się obecnie w kancelarii prezydenta. Klub Parlamentarny UW jak też większość posłów AWS i część posłów SLD, szczególnie tych , którzy pracowali nad reformą administracyjną i mających doświadczenie samorządowe, jest za tym aby maksymalnie dużo kompetencji przekazać do powiatów. Jest temu potrzebne tworzenie oddolnego poparcia dla takiej koncepcji powiatów. Rozpoczęta praca nie przesądza o tym jaki będzie jej efekt. Spodziewamy się oporu centralnej biurokracji urzędów centralnych, gdzie każdy z ministrów, szczególnie ci pracujący od wielu lat, będą się starali udowadniać swoje istotne kompetencje dla Rzeczpospolitej, których nie można oddać powiatowi czy województwu. Ten opór musimy przezwyciężyć i Państwo musicie nam w tym skutecznie pomóc biorąc udział w naszych pracach powiedziała posłanka Barbara Imiołczyk.

Poseł Henryk Wujec wyraził zadowolenie z inicjatywy społecznej jaka została podjęta w Biłgoraju i utworzenia TPPB. Poseł podkreślił znaczenie reformy powiatowej i jej dalszych implikacji w postaci reform regionalno - wojewódzkich. Istotą reformy jest powiat samorządowy, jego uprawnienia i kompetencje oraz zwiększenie udziału samorządu terytorialnego w zarządzaniu państwem z 15 %, jak jest do tej pory, mówiąc o pieniądzach, do 50% przeciętnie, jak jest w krajach Unii Europejskiej. Od tego zaczyna się tworzenie powiatu samorządowego (...) Generalnie Sejm opowiada się za powiatami samorządowymi, województwami samorządowymi i wojewodami jako organami administracji państwowej powiedział między innymi poseł Henryk Wujec. Na zakończenie poseł przypomniał o podobnych wątpliwościach i kontrowersjach przy wprowadzaniu w roku 1990 reformy gminnej i ustawy o samorządzie gminnym. Wtedy zaplanowane wybory na czerwiec udało się zrealizować. Obecnie jeżeli nie zaistnieją poważne przeszkody wybory do samorządowego powiatu i województwa powinny odbyć się we wrześniu.

Ponieważ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele okolicznych gmin jak też instytucji i stowarzyszeń o charakterze rejonowym, dyskusja była różnorodna. Pytano między innymi o finanse przyszłych powiatów, o program ochrony miast tracących status województwa, o ilość powiatów i symulację kosztów ich powstania, o mapy powiatów i ordynację wyborczą, o dochody z gospodarowania nieruchomościami, o funkcjonowanie szkolnictwa. Były też pytania konkretne np. w spr. przyszłości szpitala w Biłgoraju. Goście starali się udzielać rzetelnych odpowiedzi choć na niektóre pytania trudno było odpowiedzieć w związku z trwającymi cały czas pracami i rozstrzygnięciami dotyczącymi reformy. Przewodniczącego Stefana Oleszczaka interesował udział niektórych gmin w przyszłym powiecie biłgorajskim.

Przedstawiciel gminy Potok Górny poinformował o podziale społecznym mieszkańców gminy z, których część opowiada się za przystąpieniem do powiatu biłgorajskiego a cześć jest za przystąpieniem do Leżajska i w efekcie trudno o jednoznaczną odpowiedź, podobnie jest w kilku innych gminach. Najważniejszym jednakże stwierdzeniem, jakie padło na spotkaniu było - powiat biłgorajski będzie!

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: