Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/2000
Sport i wychowanie
Zalety
Sport jest ściśle związany z procesem wychowania i pełni bardzo ważną funkcję społeczną. Upra-wianie sportu skutecznie rozwija strukturę psychofizyczną człowieka przygotowując go jednocześnie do systematycznej pracy, do umiejętnego współżycia w grupie, do osiągania wyznaczonych celów.

Czas przeznaczony na dobrze zorganizowane zajęcia sportowe jest niezwykle pożyteczny zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym na dzieci młodsze czeka wiele niebezpieczeństw związanych z paleniem papierosów, piciem alkoholu zażywaniem narkotyków, złym wulgarnym towarzystwem podwórkowo-ulicznym.
Ze względu na niebezpieczeństwa związane z czasem wolnym niekontrolowanym przez rodziców, warto zaangażować dzieci i młodzież w systematyczne uprawianie sportu lub zajęcia kulturalne czy hobbystyczne.
Uprawijący sport lub uczestniczący w innych, roz-wijających ich talenty i zainteresowania, zajęciach, zwykle dominują w środowiskach rówie-śników i wpływają na nie bardzo pozytywnie.

Stan i zmiany
W naszym kraju, z kulturą fizyczną dzieci i młodzieży jest bardzo źle od dziesięciu lat. Świadczą o tym statystyki mówiące o skrzywieniach kręgosłupów, płaskostopiu, otyłości, słabej wydolności płuc, nasze dzieci i młodzież nie potrafią nawet swobodnie i naturalnie biegać. Duża część naszej społeczności nie jest świadoma powodu tego stanu rzeczy, a jest to brak ruchu i wysiłku fizycznego. Przyczyny tego zjawiska tkwią w skromnych budżetach; państwa,miast i gmin, w ogromnych zaniedbaniach w zakresie infrastruktury sportowej i niewłaściwym dysponowaniem skromnymi finansami na te cele. Środki finansowe na kulturę fizyczną, powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - najważniejsze dla zdrowia, sportu i wychowania przyszłego społeczeństwa. W drugiej kolejności, na bazie własnych wychowanków i przy pomocy sponsorów, powinien być kreowany sport wyczynowy najbardziej wspierający utalentowanych sportowców.
Kluby sportowe powinny być zarządzane przez ludzi kompetentnych i prawych, dla których szkolenie podstawowe powinno być równie ważne jak aktualnie pierwsze zespoły. Przy zachwianiu tej równowagi na niekorzyść szkolenia podstawowego pozostaje tylko handel zawodnikami. Im słabsze szkolenie własne, tym więcej zawodników trzeba zakupić, a ze swoich wychowanków nie można nikogo wypromować i przekazać odpłatnie do wyższej klasy rozgrywkowej. Koło zamyka się i pozostaje jedynie możliwość kupowania obcych zawodników. Wydaje się więc pieniądze na ich zakupienie i utrzymanie. Mając zawodników własnych takich wydatków nie ma. A zatem szkolenie i promowanie zawodników rodzimych jest opłacalne. Spostrzeżenia moje dotyczą głównie niższych klas rozgrywkowych. W klasach najwyższych I ligowych sytuacja jest inna ze względu na nieporównywalnie większą konkurencję, ale i tu można podać pozytywny przykład. Holenderski klub piłkarski Ajax Amsterdam oparty na własnych wychowankach jest jednym z najlepszych klubów europejskich. Generalnie handel sportowcami jest zjawiskiem powszechnym, ale taki handel w niższych klasach rozgrywkowych jest zjawiskiem szkodliwym.

Pocieszające, w naszym sporcie, są próby jego uzdrowienia. Polski Związek Koszykówki we własnym gronie dokonał zmian reformatorskich, które zaowocowały podniesieniem poziomu drużyn I ligowych i te drużynyz powodzeniem walczą w rozgrywkach międzynarodowych. Zdecydowana i bezkompromisowa postawa b. ministra Jacka Dębskiego doprowadziła do reform w Polskim Związku Piłki Nożnej, otwierając większe możliwości przed piłkarskimi drużynami I i II ligi. Po takim dobrym początku może przyjdzie czas na pożyteczne reformy dotyczące całości sportu polskiego a szczególnie prowinicjonalnego.

Inicjatywy Kościoła
Warte również odnotowania jest docenianie walorów sportu przez kościół. W Warszawie najbardziej angażują się w życie sportowe parafie Św. Floriana na Pradze oraz zakon Pijarów na Siekierkach. W parafii Sw.Floriana odprawiane są Msze św. przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek piłkarskich oraz z okazji rocznic działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej i Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W nabożeństwach tych uczestniczą działacze piłkarscy i piłkarze od najmłodszych do najstarszych. W parafii prowadzi się szkolenie młodzieżowych grup piłkarskich. Parafia ta organizuje coroczny wojewódzki turniej piłkarskich drużyn parafialnych w salach Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, założyciela tej uczelni na warszawskich Bielanach. Wreszcie corocznie w okresie letnim, parafia organizuje nieodpłatnie obozy sportowe dla dzieci z rodzin najuboższych. Zakon Pijarów na Siekierkach prowadzi szkołę i zajęcia sportowe dla dzieci. Bardzo aktywnie uczestniczy w organizowaniu międzyparafialnych zawodów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. W najbliższych planach ojców Pijarów jest budowa własnych obiektów sportowych na których rozgrywane będą zawody o randze krajowej i międzynarodowej.

Warto więc inwestować w sport, bo ta inwestycja zaowocuje wychowaniem zdrowego fizycznie i moralnie społeczeństwa.

Andrzej Sagan

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: