Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1995
Ci wspaniali mężczyźni bez stalowych rumaków
Zasiedli tym razem w sali konferencyjnej UM w Biłgoraju, w sobotę 18 lutego br. Odbyto się tu Walne Zebranie Delegatów Automobilklubu Biłgorajskiego. Rozpoczął je prezes zarządu Jan Żabłński witając 53 delegatów reprezentujących 1299 członków, oraz licznie przybyłych gości, wśród których zauważyliśmy: posła Henryka Wójca, Władysława Ciastonia i Justynę Pietruszkę - reprezentujących ZG PZM. Waldemara Czerniaka i Jacentego Majchra z ZO PZM w Lublinie. Władysława Molasa z UW z Zamościu i Jana Skroka - zastępcę burmistrza.

Już na początku zebrania wręczono działaczom Automobilklubu Odznaki Honorowe PZM. Otrzymali je: Jan Żabinski - "Zasłużony dla PZM". Stefan Oleszczak i Izydor Waga - "Złota Odznaka Honorowa PZM". Ponadto 17 działaczy otrzymało "Srebrne Odznaki Honorowe PZM" i 14 działaczy "Brązowe Odznaki Honorowe PZM". Równie miłym akcentem, szczególnie dla gości, było nadanie godności Honorowego Członka Automobilklubu Biłgorajskiego, przyznano je: R. Kępińskiemu, T. Ogrodzińskiej /Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży/, A. Durufle-Łozińskiej /Fundacja dla Polski/, H. Wójcowi, W. Ciastoniowi, W. Molasowi, J. Pietruszka, C. Doroszowi, M. Kowalikowi, B. Kawałko, M. Brzozowskiej, R. Leszczyńskiemu i J. Skrokowi.

Nietrudno się domyśleć, że godność ta była wyrazem wdzięczności Automobilklubu za okazaną pomoc.

Sporo czasu, jak zwykle na tego typu zebraniach, zabrały sprawy formalno-organizacyjne, między Innymi wybory władz. Wybrany został nowy jedenastoosobowy Zarząd Automobilklubu. Prezesem został ponownie Jan Żabinski, wice prezesami: Zbigniew Woźny i Zygmunt Dechnik. Zapytałem prezesa Jana Żabińsklego o refleksje z dyskusji oraz o aktualny program l problemy.
W dyskusji niewiele było krytyki, ludziemają świadomość, że najwięcej czasu poświęcamy na zdobywanie środków na przetrwanie, odbija się to niekorzystnie na działalności organizatorskiej. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Miasta o dofinansowanie na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Wystąpiliśmy również do Zarządu Miasta z prośbą o zwolnienie, całkowite lub częściowe, ratowników drogowych od podatku drogowego, byłoby to uhonorowanie ich społecznej pracy. Nie są to wymagania duże, zważywszy, że w całej Polsce takie kluby sfinansowane z budżetu miast.

Ponadto wystąpiliśmy z apelem do wszystkich Automobilklubów o konsolidację działań i reprezentacji w stosunku do władz krajowych i zagranicznych, bo przecież PZM jest członkiem 24 światowych organizacji związanych z motoryzacją, to powinno zwiększyć skuteczność naszych dążeń. W programie działania kładziemy nacisk na bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród młodzieży. Chodzi tu o dalsze utrzymywanie korzystnej współpracy z Fundacją Dzieci i Młodzieży i Fundacją dla Polski. Nadal więc będziemy realizować program prewencyjno - wychowawczy. Dalej, zwiększymy nacisk na turystykę, by atrakcyjnie spędzać wolny czas, w szczególności przez zwiedzanie ciekawych miejsc w kraju i za granicą, oraz wpłynąć na kształtowanie kultury w turystyce zmotoryzowanej, konkretnie w kierunku poszanowania środowiska naturalnego. Jest to bardzo istotna dla nas sprawa.

W procedurze zebrania były również wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM. Wybrani w Biłgoraju delegaci stanowić tam będą 50 procent delegatów z całego okręgu, mimo że będzie ich 12. Władzom Automobilklubu życzymy powodzenia w działalności, a wszystkim jego członkom szerokich i dobrych dróg.

M. J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: