Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1996
Śmierć w płomieniach i...
Opracowania statystyczne za rok 1995 dotyczące sytuacji pożarowej na terenie rejonu biłgorajskiego wykazują spadek liczby pożarów w porównaniu do roku 1994. Spadek ten wyniósł aż 22 %.

Najbardziej "palnym" miesiącem okazał się sierpień, w którym powstało ok. 1/3 wszystkich pożarów. W tym miesiącu ogień najczęściej trawił uprawy rolne, nieużytki oraz tereny leśne.

Od kilku lat prawdziwą plagą w okresie żniw stają się pożary zbóż na pniu, ściernisk, łąk, itp., których główną przyczyną jest brak zachowania należytej ostrożności przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach lub w ich pobliżu. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że w większości gmin nie uregulowano prawnie tego problemu. Należy przypomnieć, że Minister Spraw Wewnętrznych poprzez zapis w § 69 Rozporządzenia z dnia 3.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, Innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 92. póz. 460 z 1992 r. nakłada na organy samorządowe obowiązek ustalenia zasad wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach i ich uzgodnienie z właściwym Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej.

W roku ubiegłym najwięcej pożarów wybuchło na terenie miasta Biłgoraja / 20 pożarów/ oraz gminy Biłgoraj /20 pożarów/.

Dominowały pożary upraw rolnych l obiektów związanych z rolnictwem / 77 pożarów/, budynków mieszkalnych / 30 pożarów/ oraz lasów, /22 pożary/. Ponad połowa wszystkich pożarów w roku 1995 powstała z powodu nieostrożności ludzi przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a prawie 1/6 to podpalenia umyślne.

Na powstawanie znacznej liczby pożarów miały również wpływ zły stan techniczny instalacji, urządzeń elektrycznych i ogrzewczych oraz ich niewłaściwa eksploatacja.

Oprócz gaszenia pożarów strażacy także usuwali skutki 51 tzw. Innych miejscowych zdarzeń wśród których dominowały wypadki i kolizje drogowe, spowodowane najczęściej niezachowaniem przez kierujących pojazdami zasad bezpieczeństwa ruchu.

Nie obyło się, jak co roku, bez fałszywych alarmów, do których wozy bojowe straży pożarnej musiały wyjeżdżać sześciokrotnie.

Apelujemy do naszej biłgorajskiej młodzieży szkolnej o zaprzestanie nieodpowiedzialnych zabaw telefonicznych przy wykorzystaniu linii alarmowej straży pożarnej.

Zabawy takie zdarzają się praktycznie codziennie, a ci "dowcipni" chyba do końca nie zdają sobie sprawy z tego, że w ten sposób uniemożliwiają uzyskanie szybkiego połączenia telefonicznego ludziom, oczekującym na ratunek

.

Pomimo spadku ilości pożarów w odniesieniu do roku 1994 odnotowano ponad dwukrotny wzrost strat pożarowych, które wyniosły 1.203 tyś. zł. Największe straty poniosły: miasto Biłgoraj oraz gminy: Biłgoraj, Tarnogród, Łukowa,

Znaczne straty niosły ze sobą również Inne miejscowe zagrożenia, które oszacowano na 223 tyś. zł.

Pocieszającym w tym smutnym zestawieniu może być jedynie fakt, że wartość uratowanego mienia ośmiokrotnie przewyższyła wartość strat.

Stratami, których nie da się wymierzyć materialnie, są straty w ludziach. W wyniku powstałych zdarzeń zginęło 12 osób, z czego 3 osoby poniosły śmierć w płomieniach. Mniejsze lub większe obrażenia ciała odniosły 34 osoby w tym 3 strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych.

W celu ograniczenia występującego zagrożenia pożarowego, pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego KR PSP w Biłgoraju przeprowadzili 154 różnego rodzaju kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakończone wydaniem 181 decyzji, nakazujących właścicielom, użytkownikom i zarządcom obiektów usunięcie blisko 1400 usterek, dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego". Szczególnym nadzorem objęto obiekty użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowe, tereny leśne i rolnictwo.

W stosunku do winnych stwierdzonych zaniedbań prowadzono postępowanie mandatowe oraz kierowano wnioski o ukaranie przed kolegium d/s wykroczeń.

W bieżącym roku wymienione obiekty, będą w dalszym ciągu traktowane przez kontrolujących priorytetowo. Zaplanowano m. In. kontrole kompleksowe stacji paliw płynnych, szpitali, obiektów wypoczynkowych, występujących na terenie województwa zamojskiego.

Generalnie należy się spodziewać zaostrzenia form oddziaływania pokontrolnego w stosunku do zarządzających obiektami. W szerszym, niż dotychczas stopniu będą wykorzystywane decyzje zakazujące użytkowania obiektów, lub ich części, w związku z występującymi w nich warunkami ewakuacji, stwarzającymi zagrożenie dla życia ludzi.

Konieczność tego typu działań potwierdzają statystyki pożarowe. Rok bieżący w naszym województwie rozpoczął się takimi zdarzeniami, jak: pożary Domu Kultury w Zwierzyńcu, hotelu pracowniczego w Zamościu, czy wybuch kotłowni w Hrubieszowie.

W ciągu dwóch miesięcy br. na terenie rejonu biłgorajskiego odnotowano aż 26 zdarzeń, z czego 19 stanowiły pożary. Ponad połowa to pożary budynków mieszkalnych. Szczególnie tragiczne w skutkach okazały się pożary mieszkań w miejscowościach Rezerwa gm. Wysokie i Księżpol, gdzie w płomieniach poniosło śmierć dwóch mężczyzn. W obu przypadkach najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zaśnięcie z papierosem w łóżku.

Tych i wielu Innych tragedii można było uniknąć. Wystarczyło odrobinę wyobraźni i zachowania rozwagi przy posługiwaniu się ogniem otwartym oraz zwrócenia większej uwagi w naszych domach na stan techniczny instalacji i sposób ich użytkowania.

Z. S.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: