Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1996
Wyniki referendum
18 lutego br. 46,39 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Biłgoraja wzięło udział w referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli, zwanym krócej prezydenckim, natomiast 46,40 % w referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego, zwanym krócej sejmowym. W referendum prezydenckim na 18 018 obywateli uprawnionych uczestniczyło 8 359.
Na postawione przez prezydenta pytanie "Czy Jesteś za powszechnym uwłaszczeniem obywateli? - twierdząco odpowiedziało 7983 osoby to Jest 95,50 %, natomiast przecząco odpowiedziało 240 osób to jest 2,87 %.

W referendum sejmowym na 18 018 obywateli uprawnionych do głosowania, uczestniczyło 8 360.
Na zawarte w kartach wyborczych pytania odpowiedziano następująco:

Pyt. 1. "Czy jesteś za tym aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego były zaspokojone z prywatyzowanego majątku państwowego?"
tak - odpowiedziało 7836 osób to jest 93,73 %
nie - odpowiedziało 361 osób to jest 4,32 %

Pyt. 2. "Czy jesteś za tym, aby część sprywatyzowanego majątku państwowego zasiliła fundusze emerytalne?"
tak - odpowiedziało 7884 osoby, to jest 94,31 %
nie - odpowiedziało 298 osób, to jest 3,56 %

Pyt. 3. "Czy jesteś za tym aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych NFI przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw?"
tak - odpowiedziało 1260 osób, to jest 15,07%
nie - odpowiedziało 6 704 osoby, to jest 80,19%

Pyt. 4. "Czy Jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych?"
tak - odpowiedziało 7711 osób. to jest 92,24 %
nie - odpowiedziało 438 osób, to jest 5,24 %

Naszym zdaniem niezbędne jest powszechne uwłaszczenie obywateli. Uważamy też, że zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej powinny być zaspokajane z prywatyzowanego majątku państwowego, Jak również powszechne fundusze emerytalne powinny być zasilane z części tego majątku. Jesteśmy przeciw temu, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw. Natomiast przychylamy się do uwzględnienia w programie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacyjnych.

Aktywność mieszkańców Biłgoraja mierzona frekwencją przed komisjami wyborczymi wypadła lepiej niż średnia w województwie zamojskim, (w referendum prezydenckim 38,95 %, a w sejmowym 38,98%).

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: