Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1999
Jubileusz Automobilklubu
Uroczystym IV Zebraniem Delegatów uczcił Automobilklub Bilgorajski jubileusz dziesięciolecia swej działalności

20 lutego br. do sali konferencyjnej UM przybyło 34 delegatów oraz zaproszeni goście, a wśród nich; Krzysztof Michalski - wojewoda lubelski, Cezary Dróżdż - prezes Holdingu PZM, Waldemar Czerniak - prezes Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie, Tadeusz Ferens . zastępca burmistrza. Zbigniewa Woźnego -wiceprezesa zarządu Automobilklubu wybrano przewodniczącym zebrania. W pierwszej części zebrania znalazły się, stosownie do jubileuszu, życzenia, odznaczenia, dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne oraz wiele serdeczności i sympatii. Automobilklub Biłgorajski (AB) otrzymał Złotą Honorową Odznakę PZM, Złotą Honorową Odznakę -"Zasłużony dla Oświaty" przyznaną przez MEN. Przyznano wiele odznak indywidualnych, między innymi; Stefanowi Oleszczakowi -"Zasłużony dla PZM", Złote Honorowe Odznaki PZM otrzymało 10 członków AB, Srebrne Odznaki PZM otrzymało 20 członków AB i Brązowe Odznaki PZM otrzymało 9 członków AB. Wojewodzie Lubelskiemu przyznano Odznakę Godności Honorowej Automobilklubu PZM. Do rąk prezesa Jana Żabińskiego trafił puchar przyznany przez Okręgowy Zarząd PZM.

W drugiej części zebrania trwały obrady zgodnie z przyjętym porządkiem. Sprawozdanie z działalności Zarządu AB za okres od 1.01.1995r do 31.12.1998r, złożył prezes J.Zabiński. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący komisji, Jerzy Buczek.

Automobilklub Biłgorajski powstał 30 października 1989 właśnie w sali konferencyjnej UM z woli 236 założycieli. Na terenie Biłgoraja działały wcześniej inne organizacje związane z motoryzacją i turystyką motorową. W 1959r. powstało tu Koło Miłośników Samochodów Osobowych. W 1966 powstało Koło Turystyki Samochodowej i Motocyklowej. W 1972 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr l zorganizował sekcję kartingową. Podobna sekcja powstała w 1975 r. przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Na bazie tej sekcji powołana została Delegatura Automobilklubu Lubelskiego w Biłgoraju. W 1984 r. powstała tu Delegatura Automobilklubu Zamojskiego, licząca kiedyś 2030 członków. Z tej organizacji wyodrębnił się Automobilklub Biłgorajski. Uogólniając można mówić o już 40-letniej obecności Polskiego Związku Motorowego w Biłgoraju, związku, który też przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia istnienia.

AB prowadzi szeroką działalność statutową. Działalność ta była wielokrotnie kontrolowana przez Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta, Zarząd Okręgowy PZM - wszystkie kontrole wypadły pozytywnie. Do ważniejszych zadań AB należy organizacja imprez sportów motorowych i turystyki motorowej. Zorganizowano 32 imprezy kartingowe o zasięgu miejskim, okręgowym i centralnym. W popularnym sporcie samochodowym zorganizowano 13 imprez. Od czterech lat organizowane są Mistrzostwa Polski w Wyścigach Motocyklowych, w klasach 50 i 80 cm. Turystyka motorowa łącząca walory krajoznawcze z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego i ratownictwa rozwijała się w imprezach o "Puchar Tanwi" i "Źródełko". Tego rodzaju imprez turystycznych zorganizowano 62. Członkowie sekcji turystyki motocyklowej od 14 lat uczestniczą i czasami jako jedyni reprezentują PZM w Światowych Zlotach "FIM". Wielką zasługą AB jest dobre przygotowanie 214 ratowników drogowych , którzy niejednokrotnie nieśli pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych. Obok tej społecznej pomocy ratownicy biłgorajscy startowali w zawodach ogólnokrajowych zdobywając kolejno przez 4 lata II miejsce w kraju. Najnowszym osiągnięciem AB jest powołanie sekcji cyklotrialu (wyczynowej jeździe na rowerze po przeszkodach), w której uczestniczy ponad 30 dziewcząt i chłopców. Nie sposób pominąć zasług AB w propagowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). AB był głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o brd dla młodzieży. Również w szkoleniu nauczycieli na instruktorów brd, klub ma spore osiągnięcia, w roku 1998 przeszkolono 103 osoby. Za wyjątkowy sukces o nowatorskim charakterze na terenie regionu należy uznać organizację Ogólnopolskich Imprez Carawaningowych w Woli Dużej k/Biłgoraja. Obok sukcesów były i porażki. Do nich zaliczyć trzeba rozwiązanie sekcji crossu motocyklowego ze wzglądu na braki środków na sprzęt. Te przyczyny również doprowadziły do uszczuplenia sekcji kartingowej. AB jak dziś niemal każdej organizacji społecznej dokucza brak środków zmuszający do oszczędności, a porażki są tego przykładem O AB na pocieszenie można powiedzieć, że jest najliczniejszym klubem z 13 w okręgu lubelskim, bo liczącym 1036 członków i w związku z tym najliczniejsza też będzie, bo 10-cio -osobowa grupa delegatów na Zjazd Okręgowy w Lublinie.

Wśród wielu ocen i uwag wyrażonych w dyskusji, do najbardziej obiektywnych zaliczyć trzeba wystąpienie prezesa Waldemara Czerniaka, który powiedział między innymi; -Niewątpliwy atut AB to dobra współpraca z władzami Biłgoraja wspierającymi klub. Burmistrz, czy zastępca, zawsze biorą udział, w imprezach rangi Mistrzostw Polski. AB dobrze trafił na współpracę w nowym województwie, na kontynuację pucharu carawaningowego w tym przypadku zaproponowano Puchar Wojewody Lubelskiego, co wzbudziło zainteresowanie wojewody. Widzę dobrą współpracę z OSIR, na którego obiekcie odbywały się zawody w cyklotrialu, cieszące się sporym zainteresowaniem. W ostatni weekend w czerwcu br. odbędą się tu Mistrzostwa Polski właśnie w cyklotrialu. Natomiast uważam, ze AB ma za mato wyszkolonych działaczy w takich dyscyplinach jak sport samochodowy i tu jako klub nie trafiliście do młodych ludzi posiadaczy samochodów.(...) Zarząd Okręgu PZM bardzo pozytywnie ocenia działalność AB i życzę abyście jak najlepiej prowadzili wasz klub i wprowadzili w nowe tysiąclecie, byście z tego mieli jak najwięcej satysfakcji i żeby o was w Biłgoraju było głośno i to głośno pozytywnie.

W trakcie obrad podjęto uchwałę programową, w której zwrócono uwagę między innymi na; rozwijanie nowych form turystyki motorowej z uwzględnieniem młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz imprez rodzinnych, konieczność rozwijania współpracy z Fundacją "Equilibre" dla wzbogacania form oddziaływania na dzieci, które uczestniczyły w kolizjach drogowych. Uchwała zobowiązuje też zarząd do powołania Koła Sympatyków AB.

Końcowym akordem zebrania był wybór władz AB. Prezesem Zarządu wybrano ponownie Jana Żabińskiego. Wceprezesami -Zbigniewa Woźnego i Tadeusza Tujaka. Jerzy Buczek został sekretarzem a Zbigniew Kot skarbnikiem. W skład zarządu weszli członkowie; Zenon Łój, Andrzej Kwiecień, Sławomir Czajka, Jan Skrok, Marek Spustek, Józef Bielak.

Gratulujemy nowemu zarządowi, życzymy wiele sił do pracy i satysfakcji!

Marek J.Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: