Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1999
Nowe stowarzyszenia
Jedność Ziemi Biłgorajskiej

7 marca br. w Biłgoraju w lokalu przy ul. Kościuszki 28, odbyło się spotkanie organizacyjne stowarzyszenia "Jedność Ziemi Biłgorajskiej" Program spotkania obejmował głównie; zatwierdzenie statutu stowarzyszenia i wybór władz.

Stowarzyszenia wywodzi się z komitetów wyborczych "Jedność Powiatu Biłgorajskiego" i "Jedność Ziemi Biłgorajskiej", skupia byłych kandydatów do organów samo-rządowych. Uznano za niewystarczającą działalność w okresie kampanii wyborczej i w tym celu zawiązano stowarzyszenie o apolitycznym charakterze społeczno-samorządowym. Statut stowarzy-szenia zawiera wiele elementów z programu wyborczergo "Jedności". Przewodniczącym dziewięcioosobo-wego zarządu został Zbigniew Kita radny Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Szydelkę, szefa sztabu wyborczego "Jedności Powiatu Biłgorajskiego".

Biłgorajskie Towarzystwo Literackie

Na drugim z kolei spotkaniu, tym razem grupy założycieli, w dniu 28 lutego br. w klubie BDK, uchwalono powstanie stowarzyszenia pod nazwą BŁGORAJSKIE TOWARZYSTWO LITERACKIE. Uchwalono też statut, z którego wynika, iż Towarzystwo skupia twórców różnych form literackich, dziennikarzy, historyków i miłoś-ników literatury zamieszkałych na terenie powiatu biigorajskiego. Celem Towarzystwa jest konsolidacja środowiska twórczego i działanie w celu publikacji i upowszechniania dorobku członków Towarzystwa. Stowarzyszenie ma charakter otwarty i rozwojowy, oznacza to możliwość zostania członkiem Towarzyswa każdemu, komu bliska jest twórczość literacka, publicystyczna i historyczna, w tym szcze-gólnie wspomnienia poświęcone Ziemi Biłgorajskiej.

Wszystkie te osoby zaprasza się do wstąpienia do Towarzystwa. W tym celu upoważnieni zostali red.Roman Sokal i red.Marek J.Szubiak, pracujący w redakcji BTK i BGS "TANEW".

W drugiej części spotkania zainscenizowano wieczorek autorski Anny Kufel, pochodzącej z Biłgoraja przyszłej maturzystki piszącej wiersze. Autorce pomagali w recytacji Ewa Bordzań i Monika Proć która z towarzyszeniem gitary zamieniła wiersze Anny na poezję śpiewaną, bardzo udanie. Otwarte spotkania autorskie będą w najbliższej przyszłości jedyną formą, obok publikacji w dodatku literackim "TANWI" - KONSOLIDACJE, publi-cznego prezentowania twórczości. Na kolejnym, już, walnym zebraniu Towarzystwo wybierze swoje władze i przyjmie program działania.

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: