Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 3/1999
Z Holandii na Lubelszczyznę
Na Lubelszczyźnie, z kilkudniową wizytą, przebywała ośmioosbowa delegacja holenderska na czele z Panem H. Boxem - komisarzem Królowej Holandii. 20 lutego br. holenderscy goście odwiedzili Biłgoraj. W składzie delegacji był Pan W.A. Burgering - burmistrz miasta Rijnwaarden. To właśnie holenderskie miasto jest zaintere-sowane nawiązaniem współpracy partnerskiej z Biłgorajem. Współ-praca w przyszłości dotyczyłaby całego holenderskiego rejonu Gełderse Poort. W Urzędzie Miasta, gości podejmował burmistrz Stefan Oleszczak. Po przedstawieniu działalności organów samo-rządowych i osiągnięć miasta w dziedzinie gospodarczej i w gospodarce komunalnej przez burmistrza, prezes Irena Gadaj zapoznała gości z działalnością Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Po tym spotkaniu goście wizytowali oczyszczalnię ścieków i odwiedzili siedzibę BARR. Wydaje się, iż ta wizyta rozpoczyna wstępne kontakty do nawiązania w przyszłości partnerskich stosunków pomiędzy Rijwaarden a Biłgorajem.

Marek J. Szubiak

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: