Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 4/2000
Rocznica zbrodni katyńskiej
Po wielu latach oczekiwania na prawdę, w kwietniu br, w rocznicę - 60 lat od ujawnienia niespotykanej w historii zbrodni nazywanej mordem katyńskim, odbywają się oficjalne uroczystości pamiętniające ten nasz narodowy dramat. Dzisiaj nasza wiedza jest pełniejsza, wiadomo, że na terenie ZSRR zamordowano ponad 22 tys, oficerów , żołnierzy i inteligencji polskiej. To jeszcze niepełna prawda, brak jest pełnej dokumentacji, odkrywane są nadal nowe miejsca zbrodni. Dopiero niedawno władze Rosji przyznały się oficjalnie do popełnienia zbrodni przez NKWD. Dziś możemy mówić o tej tragedii, organizować uroczystości dla oddania hołdu menczennikom Narodu Polskiego, ale też i dla pamięci - by nikt nie zapomniał tej historii.

14 kwietnia br. na cmentarzu wojskowym w Biłgoraju odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę zbrodni katyńskiej. Przybyli mieszkańcy miasta, młodzież, kombatanci, poczty sztandarowe , władze miasta i rodziny, których bliscy ponieśli śmierć męczeńską w Katyniu. Przy pomniku katyńskim ustawiono ołtarz, gdzie pełnili wartę honorową harcerze i policjanci, na cokole płonęły znicze a czarny krzyz pomnika z napisem Bóg Honor Ojczyzna zdobiła szarfa białoczerwona. Okolicznościowe przemówienie, wygłosił na wstępie, burmistrz Stefan Oleszczak, po czym odbyła się uroczysta Masza św. koncelbrowana przez ks. Zdzisława Leśniowolskiego - proboszcza z Majdanu Starego, oraz ks. Roberta Mokrzyńskiego , który też wygłosił homilię nawiązując do tragedii katyńskiej. Po zakończeniu Mszy św. złożone zostały u stóp opomnika wieńce i kwiaty. Zorganizowano odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej, gdzie autobusami udała się część uczestników uroczystości. Zapalono znicze i złożono kwiaty na kwaterach wojskowych cmentarza w Puszczy Solskiej, grobach poległych partyzantów AK. Tam też historię walk o Biłgoraj w 1939 r.i ofiarach tych walk spoczywających na cmentarzu, przypomniał Witold Dembowski, członek Zarządu ZIW RP. Burmistrz S.Oleszczak podziękował młodzieży ze SP nr 3 za opiekę nad grobami żołnierskimi. Wiązanki kwiatów i znicze załalono też przy pomniku AK na skwerze przy ul. Kościuszki.

Po południu w sali widowiskowej BCK odbyło się widowisko okolicznościowe w wykonaniu młodzieży z LO im ONZ., opracowane na podstawie wyjątków listów i wspomnień uwięzionych w Katyniu. Widowisko zakończyło się uroczystym ślubowaniem młodzieży. Kolejnym etapem uroczystości było spotklanie z kombatantami w sali klubu BCK poświęcone wspomnieniom uizupełnionym filmem video z odsłonięcia pomnika katyńskiego na biłgorajskim cmentarzu. Ukoronowaniem uroczystości była Droga Krzyżowa, która odbyła się ulicami miasta od kościoła św. Marii Magdaleny do kościoła św. Jerzego, w której uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców miasta a szczególnie młodzieży.

Ryszard Złamański

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: