Miasto | Historia | Kultura | Sport | Miejsca | Edukacja | Prasa | Okolice | Aktualności
 
Prasa
Gazeta "Tanew" 4/1999
Strażacka statystyka
Wiosenna susza na łąkach nieużytkach i w lesie sprzyjała na przełomie I i II kw powstaniu zagrożenia pożarowego. Szczególnie niebezpieczne jest podpalanie traw.

W I kw.br. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju dokonała podsumowania pożarowej statystyki. Z 40, w analogicznym okresie roku ubiegłego, do 73 wzrosła liczba pożarów, jest to wzrost o 82,5 %. Szczególnie wysoki wzrost pożarów nastąpił w marcu br. były to 63 przypadki. Odnotowano 8 pożarów lasów. Spłonęło już w tym roku łącznie 151 ha traw i nieużytków, 27,64 ha poszycia leśnego i 15,40 ha młodnika. Pożary traw najczęściej występują w okolicach Zamchu, Olchowca i Borowiny. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu roślin. Tradycyjnie już najwięcej pożarów (29) powstało w Biłgoraju oraz (po 7) na terenie gminy Biłgoraj i Łukowa. W okresie od 1 do 7 kwietnia zanotowano 36 pożarów. 6 bm. w okolicach stacji PKP, koło zalewu spłonęło 1,2 ha poszycia leśnego -przyczyny upatruje się w zaprószeniu ognia. 25 i 26 bm. w trzykrotnym pożarze łąk przy ul. Nadstawnej spłonęło ponad 2 ha łąki. Na terenie powiatu najczęściej płonęły budynki inwentarskie i gospodarcze. Obok walki z pożarami straż pożarna brała udział w 23 przypadkach , wypompowywania wody z zalanych obiektów, szczególnie w czasie powodzi. Pocieszający jest w tej statystyce jedynie spadek ilości wypadków drogowych z 18 w I kw.l998r do 5 w analogicznym okresie br.

Strażacka statystyka przypomina ciągle, że z ogniem nie ma żartów i o tym trzeba pamiętać, by nie stanąć w obliczu tragedii.

MJS

©Arkadiusz Lipiec Informacje | Strona główna Szukaj: